http://www.AutoOnderdelen24.BE

Tijdens de laatste alcoholcontrole in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout testte één bestuurder positief op alcoholgebruik. Hij had een alcoholgehalte van meer dan 0,8 promille en zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Hij krijgt ook een proces-verbaal. Dit alles resulteert in een minnelijke schikking of een dagvaarding voor de politierechter. In totaal werden er 310 bestuurders gecontroleerd. 309 chauffeurs legden een negatieve alcoholtest af. Eén bestuurder legde een positieve drugstest af. Een dokter nam van hem ook een bloedproef af. En zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Er werden tijdens de actie ook twee boetes uitgeschreven voor verkeersinbreuken. De controles vonden plaats in Geel en Laakdal. 

 

woensdag, 29 juni 2016 10:20

Babysitter vrij onder voorwaarden

Eén van de twee verdachten van de mishandeling van een babytweeling uit Geel mag de gevangenis verlaten met een enkelband. Hij moet zijn voorarrest uitzitten bij een familielid. De vrouw moet wel in de gevangenis blijven, omdat ze geen alternatieve opvangplaats kon voorleggen. Het koppel belandde begin mei in de cel, nadat de babytweeling uit Geel met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Ze waren toen enkele dagen op de babytweeling aan het babysitten. Beide baby's van 5 maanden oud hadden een schedelfractuur. Eén van de twee overleed begin deze maand in het ziekenhuis. Waarschijnlijk gaat dit gevolgen hebben voor de tenlastelegging. Eerst werden de feiten gekwalificeerd als 'slagen en verwondingen'. Vermoedelijk wordt die verzwaard, omdat één van de twee baby's overleden is.

Na de schitterende start vorige maand is men in onze stad al aan de tweede editie van de streekproducten- en ambachtenmarkt toe. Op woensdag 29 juni kan je tussen 18u en 22u. op de Markt proeven van streeklekkers en kennismaken met lokale ambachten. 

Enkele vrijwillige brandweermannen stuurden anoniem een brief naar de Geelse gemeenteraadsleden. Hierin klagen ze het feit aan dat ze geen toelating hebben om met een brandweerwagen of ziekenwagen te rijden. Dit zou bij onderbemanning voor problemen kunnen zorgen. Vlaams Belang-raadslid Rosa Van Cleempoel vroeg op de gemeenteraad naar meer toelichting. Burgemeester Vera Celis antwoordde dat de beroepsbrandweermannen een uitgebreidere opleiding genoten die de vrijwilligers niet kregen. In sommige andere kleinere korpsen krijgen vrijwilligers wel een opleiding maar in Geel is dit momenteel niet aan de orde. Er zijn volgens de burgemeester voldoende beroepsbrandweermannen die met de wagens kunnen rijden.

 

De stad Geel wil een centraal aanmeldingsregister installeren om het inschrijven van leerlingen beter te laten verlopen. Dit zou meer duidelijkheid scheppen wat betreft nodige en beschikbare plaatsen en moet het kamperen voor de scholen overbodig maken. Om het systeem te laten werken, moet elke school meewerken. Het schoolbestuur van basisschool de Regenboog in Holven gaf te kennen geen vragende partij te zijn, maar wenste op de hoogte gehouden te worden van de verdere ontwikkelingen. Het schepencollege besliste alsnog een werkgroep op te starten en hoopt alle scholen mee op de kar te krijgen.

Het klachtenverslag van 2015 werd voorgelegd op de gemeenteraad. Hierin is het totaal aantal klachten gedaald, vooral als gevolg van het hoge aantal klachten met betrekking tot mobiliteit in 2014. Sp.a-Raadslid Noël Devos kaartte aan dat lang niet alle klachten tot bij het stadsbestuur geraken of geregistreerd worden. Dit zorgt voor vertekende cijfers. Hij opperde om de mogelijkheid om melding te maken, duidelijker te gecommuniceren. Onafhankelijk raadslid Tom Vervoort haalde aan dat de in het rapport opgenomen conclusie "onvoldoende en onjuiste communicatie blijft een probleem" ook al voorkwam in het klachtenregeling van 2014, wat zou betekenen dat gekende tekortkomingen niet voldoende structureel worden aangepakt. Volgens burgemeester Vera Celis is het aantal klachten niet te hoog. In 2017 zou er ook een nieuwe website komen.

 

Volgende week worden de putdeksels op de Vorstsebaan in Veerle nagekeken door drinkwatermaatschappij Pidpa en het agentschap wegen en verkeer. De gewestweg werd begin april over een afstand van 7 kilometer vernieuwd, maar de losliggende putdeksels zorgen voor heel wat geluidshinder. Vooral als er zware vrachtwagens over rijden. Binnen de 3 maanden wordt de situatie opgelost, heeft het agentschap wegen en verkeer beloofd aan de gemeente.

 

Op de gemeenteraad van 27 juni werd voor de derde maal in de geschiedenis van Geel een burgerinitiatief geagendeerd. In naam van de bewoners van de Tulpenstraat voerde Raf Haesen een sterk betoog om de ontsluiting van het nog te bouwen wooncomplex aan Meuldersplein, langs de Dr. Peetersstraat te voorzien. Dit werd initieel op die manier ingepland door de ontwikkelaar maar het stadsbestuur besliste om dit alsnog langs de Tulpenstraat te vergunnen. De bewoners vroegen om rekening te houden met hun verzuchtingen. Eerder werd het punt al op de gemeenteraad van begin juni geagendeerd, maar toen kon schepen van mobiliteit Verhesen niet antwoorden op de gestelde vragen. Daarna werd er een extra gemeenteraad ingericht over dit onderwerp.

Meerderheidspartij CD&V opperde eerder via hun website en Facebook om een onafhankelijk expert aan te duiden om het dossier te adviseren. Op de vraag om een stemming te organiseren over het voorstel als advies aan het schepencollege, stemde de meerderheid - inclusief CD&V - dit weg. De oppositie hekelde deze situatie en vroeg om duidelijkheid te scheppen over de intenties van de coalitie en om alsnog een onafhankelijk expert aan te duiden.

Uiteindelijk werd ook het voorstel van de buurtbewoners om de ontsluiting te voorzien langs de Dr. Peetersstraat weggestemd, meerderheid tegen oppositie. 

Meer dan 4000 supporters zagen op de Markt de Rode Duivels zegevieren met 4-0 van Hongarije. Het feest werd al ingezet na het derde doelpunt. Vrijdagavond moet België het opnemen in de kwartfinale tegen Wales. Wedstrijd start om 21u en live op groot scherm te bekijken op de Markt.

 

Dinsdag komen jongeren van over heel Vlaanderen naar Pennenzakkenrock op het Zilvermeer in Mol. Er worden zo'n 19.000 bezoekers verwacht. Tussen 6 's ochtends en zes 's avonds geldt in verschillende straten rond het Zilvermeer een doorgangsverbod. Moet je morgen niet in de buurt van het Zilvermeer zijn, dan blijf je er beter weg. Vanavond kamperen ruim 230 kinderen met hun juf en meester op het Zilvermeer. Net zoals op de grote zomerfestivals. Ze genieten van een hoop verrassingen waaronder een duivels goede show van discobar Zwanzibar en tal van geanimeerde activiteiten. Maar ze vallen ook in de prijzen. De scholen die deelnemen aan het campingfestival konden een plaatsje veroveren in een supermilieubewuste kartonnen tent of een coole zweeftent van Terra Nova. 

 

Pagina 1 van 1070