http://www.AutoOnderdelen24.BE

dinsdag, 27 september 2016 14:33

Werkplaats in brand in Kasterlee

De brandweer moest dinsdagochtend vroeg om 2u30 uitrukken naar Groot Rees in Kasterlee. Een werkplaats achter een boerderij vatte vuur. De brandweer heeft een lange tijd bezig geweest met het gebouw nat te spuiten terwijl de landbouwer de smeulende onderdelen van de schuur uit mekaar reed. In de werkplaats lag gereedschap.

 

Cucumber Apps uit de Grotstraat in Geel ontwikkelde een mobiele applicatie voor kledingketen E5 mode die hen toelaat hun klanten snel te registreren. Een proefversie draait al een paar weken in de winkel bij het hoofdkantoor in St-Niklaas. Het is de bedoeling dat de elektronische registratie wordt uitgerold over alle 72 Belgische winkels. Jhana Seyen van Cucumber Apps vertelde dat klanten traditioneel in de kledingsector hun gegevens invulden op een papiertje en nadien worden die manueel ingevoerd in het klantensysteem. Dubbel werk met andere woorden en het zorgde voor vertraging aan de kassa. Klanten kunnen zich voortaan in de winkel registreren via hun elektronisch ID-kaart voor het opladen van persoonlijke gegevens en de Ipad camera dient als barcode scanner voor het lezen van de klantenkaart barcode. De gegevens worden rechtstreeks opgeslagen in de klantendatabank van E5 mode. "Het is een interessant project voor Cucumber Apps", aldus Jhana Seyen, "Omdat E5 mode een grote naam is in de modewereld, maar ook omdat het mogelijkheden biedt naar andere retailers." Sinds begin dit jaar is Cucumber Apps bezig aan een sterke opmars en ontwikkelde interessante mobiele applicatie voor enkele grote klanten zoals Universiteit Gent, Mazars Belgium, E5 mode enz...

1 op 10 geboortes in Geel gebeurden vorig jaar in een kansarm gezin. Dat maakte SPAAK (Samen PAraat tegen Armoede in de Kempen) bekend. Dat is een verdubbeling in onze stad tegenover 2013. In Vlaanderen is het cijfer 1 op 8. Vorig jaar telde Geel 191 gezinnen die moeten rondkomen met een leefloon. In 2013 bedroeg dit aantal 186. De wachtlijst voor de sociale huisvestingsmaatschappij Geelse Huisvesting steeg van 1259 in 2013 naar 1345 vorig jaar. Een serieuze stijging, want veel alleenstaanden, maar ook gezinnen met kinderen zijn op zoek naar een betaalbare woning. "Zowel de Vlaamse als de federale regering slaan ons om de oren met besparingen", vertelt Petra Beyens van SPAAK. Slachtoffer hiervan zijn de lokale besturen, maar ook de mensen in armoede. Daarom een oproep om de handen in elkaar te slaan en samen werk te maken van een degelijk lokaal armoedebeleid. De strijd tegen armoede en de ambitie om die cijfers naar beneden te krijgen gaan centraal staan tijdens de fakkeltocht op de werelddag van verzet tegen armoede op 17 oktober in onze stad. Bijeenkomst voor de fakkeltocht is om 18u45 aan parochiecentrum St-Amands aan de Werft.

Open VLD raadslid Luc Verguts interpelleert woensdag op de gemeenteraad over de grote doeken die werden opgehangen aan het station aan de kant van de Heistraat. Deze doeken kwamen er omdat sommige bewoners van deze straat de inkijk van reizigers beu waren. Maar andere bewoners in de Heistraat gingen hiermee niet akkoord en de doeken verdwenen weer snel. Verguts wil nu van schepen Leen Beke te weten komen wie besliste om de doeken op te hangen en nadien weer te verwijderen. Ook wil hij weten wie voor de kosten opdraait van de doeken en de plaatsing en verwijdering ervan. Luc Verguts kon niets terugvinden over deze beslissing in de verslagen van het schepencollege. Daarbovenop wil Verguts weten wat de geijkte procedure is om dergelijke beslissingen te nemen. Hij vindt het niet kunnen dat er eerst geen overleg plaatsvond met de buurtbewoners.

 

maandag, 26 september 2016 15:40

Houten speeltuig vat vuur in Lichtaart

Zondag vatte rond 14u een houten speeltuig vuur in de Meibloemstraat in Lichtaart. Waarschijnlijk gaat het volgens de politie om kinderen die een kwajongensstreek uithaalden. Het vuur was snel onder controle.

maandag, 26 september 2016 15:37

Playmobiel on tour in Oosterlo

Op woensdag 28 september houdt de Playmobiel halt op het speelplein gelegen in de Van Hoornestraat in Oosterlo. De PlayMobiel is uitgerust met spelmateriaal, en animatoren begeleiden de activiteiten. Alle kinderen, samen met hun ouders of grootouders, zijn welkom van twee tot vijf in de namiddag om gratis mee te spelen. Wie geen zin heeft om deel te nemen aan de spelletjes kan zich amuseren met speelgoed en materiaal uit de caravan.

 

maandag, 26 september 2016 11:11

Zitdag aanvragen studietoelagen

Heb je hulp nodig bij het invullen van de studietoelagen? Op dinsdag 27 september kan je terecht op het stadhuis van 9u tot 12u30, van 13u30 tot 16u30 en van 17u30 tot 19u30. Locatie: stadhuis Geel, Werft 20 - lokalen 0.19 en 0.23.

Breng volgende gegevens mee: 

Voor een aanvraag voor het kleuteronderwijs, het lager onderwijs en het (deeltijds) secundair onderwijs: het bankrekeningnummer van de persoon die voorziet in het onderhoud van de leerling 

Voor studenten hoger onderwijs: het bankrekeningnummer van de student 

Indien de onderstaande situaties voor jou van toepassing zijn, breng je volgende documenten mee:

Als iemand binnen je leefeenheid in 2014 alimentatiegeld heeft ontvangen: een fotokopie van alle relevante rekeninguittreksels.

Als je leefeenheid een leefloon, een niet-belastbare beurs of een inkomen in het buitenland of bij een Europese of andere internationale instelling verworven heeft in 2014: de attesten van de inkomsten. 

Als de leerling of student op internaat is, of een studentenkamer huurt, in verband met de hogere toelage voor kotstudenten: een attest van het internaat of een kopie van het huurcontract van de studentenkamer.

Als je gehuwd, zelfstandig of alleenstaand student of leerling bent: afhankelijk van je situatie moet je verschillende documenten bijvoegen. Bel 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid. 

Als je in het buitenland of in de Franse of Duitstalige Gemeenschap lessen volgt: een inschrijvingsattest, programma en lessenrooster.

 

Het gemeentebestuur en het OCMW bestuur van Kasterlee sloten samen met de Vlaamse overheid een samenwerking 'vrijetijdsparticipatie' af. Zo wil Kasterlee iedereen in de maatschappij laten deelnemen aan sportieve, toeristische, jeugd en culturele activiteiten. Vorig jaar leefde één op de tien personen in Vlaanderen onder de armoedegrens, in Kasterlee gaat het over 1800 personen die moeten rondkomen met een beperkt inkomen. Vanaf volgend jaar worden er middelen vrijgemaakt om deze personen financieel te helpen door 80% korting te geven op de deelnameprijs van vakantie activiteiten voor kinderen. Voor bepaakde toeristische producten geldt deze korting voor zowel kinderen als voor volwassenen.

 

maandag, 26 september 2016 10:17

Oplossing voor Dr. Peetersstraat?

Er is een compromis uit de bus gekomen na een reeks gesprekken tussen het buurt comité van de Dr. Peetersstraat en schepen van mobiliteit Pieter Verhesen. De Dr. Peetersstraat loopt parallel met de Westelijke Ring tussen Pas en Elsum en is daarmee populair bij automobilisten die enkele drukke knelpunten op de Westelijke Ring willen mijden. De stad verlaat de piste om op het wegdek belijning voor fietspaden aan te brengen.  Een maand geleden startte de stadsdiensten daarmee, maar een meetfout liet weinig ruimte voor de fietser over. De stad opteert voor de aanleg van een parkeerstrook van 2 meter breed aan één zijde van de weg. De parkeervlakken worden hier en daar onderbroken door groen. Op het overblijvende wegdek schildert de stad aan beide zijden een fietssuggestiestrook van 1,25 meter. Om de snelheid van het verkeer te remmen, plant men ook enkele asverschuivingen. De compromis kreeg de goedkeuring van het schepencollege en de adviesraad gemeentelijke mobiliteit. Voor de buurtbewoners zijn deze maatregelen een hele stap vooruit. Maar woordvoerder Stijn Dergent van het buurtcomité vertelt aan Gazet van Antwerpen dat de enige manier om in de Dr. Peetersstraat volwaardige fietspaden uit te tekenen, er éénrichtingsverkeer moet ingevoerd worden. Een ander heikel punt voor de buurtbewoners is het feit dat Geel in de zomer op vraag van de politie de voorrang van rechts op het kruispunt van de Dr. Peetersstraat met Poiel en Waaiburg schrapte. Nu heeft de Dr. Peetersstraat voorrang en dat zuigt enkel alleen nog maar meer verkeer aan.

 

zondag, 25 september 2016 11:33

Geel laat punten liggen bij Oosterzonen

ASV Geel speelde gelijk tegen Oosterzonen. Het werd 2-2. Voor de rust kopte Benhamou de bal tegen de netten voor Oosterzonen. Na de rust speelde ASV meer aanvallend en De Norre scoorde 2 keer. In de eindfase van de wedstrijd maakte Oosterzonen nog de gelijkmaker.

Gerelateerde video