maandag, 19 juni 2017 08:56

Geel wil open ruimte vrijwaren

Beoordeel dit item
(0 stemmen)
luchtfoto Geel centrum luchtfoto Geel centrum Geel Centrum

Het beleidsplan ruimte Geel zit in de laatste rechte lijn. Afgelopen zaterdag bogen leden van de gemeenteraad, GECORO en vertegenwoordigers van verschillende stadsdiensten zich nog een laatste keer over de documenten van het beleidsplan ruimte. Na de zomer wordt het voorlopig vastgesteld. In het plan pleit Geel voor het vrijwaren van zoveel mogelijk open ruimte, en die zelfs naar het stadscentrum door te trekken.

De vier afgelopen jaren werden in totaal al meer dan 1.000 mensen van binnen en buiten Geel betrokken bij bewonersavonden, infomarkten en werkgroepen. Iedereen die wilde kon vanaf de start mee praten over de toekomstige inrichting van Geel. Meer ruimte voor groen in de stad, niet te snel groeien (een betonstop?), een goede inpassing van nieuwe bouwprojecten en aandacht voor publieke ruimte en voor het netwerk van trage wegen waren veel gehoorde wensen.

Die visie is vertaald in het beleidsplan Ruimte Geel, dat schetst hoe de ruimtelijke ordening er tegen 2040 uit moet zien. Verdeeld over de vier hoofdstukken ‘veelzijdige stad’, ‘leefbare dorpen’, ‘duurzame bedrijvigheid’ en ‘publieke ruimte en mobiliteit’ geeft het beleidsplan de strategische kern van dat beleid aan.

Geel beschikt nog over veel open ruimte, die de plannenmakers zoveel mogelijk willen bewaren. Via insteken willen ze die ruimte ook tot in de centrumkern doortrekken. Daarbij sluit ook de visie aan dat de deeldorpen, nu vaak omgeven door landschap, compact moeten worden gehouden. Wonen moet vooral gebeuren door verdichting in het stadscentrum. Daarvoor zijn ook zones voor hoogbouw afgebakend. “Wat niet wil zeggen dat we het centrum willen volproppen met woningen”, klinkt het.

Geel beschouwt het eigen beleidsplan ruimte niet alleen qua vorm, maar ook inhoudelijk vernieuwend en vooruitstrevend. Wanneer het plan na de zomer voorlopig wordt vastgesteld, wordt Geel de eerste Vlaamse gemeente met een vastgesteld ruimtelijk beleidsplan dat de ambities van het Witboek voor het Beleidsplan ruimte Vlaanderen direct concreet en realiseerbaar maakt.

Lees 783 keer