zondag, 27 januari 2019 09:13

Steden en gemeenten moeten besluiten openbaar maken

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur, dat in werking trad vanaf 1 januari 2019, verplicht steden en gemeenten om de besluiten van een aantal politieke organen online te publiceren binnen de 10 dagen nadat ze genomen zijn. Concreet gaat het over de besluiten van de gemeenteraad, het college, de burgemeester, de OCMW-raad, het vast bureau, de voorzitter van het vast bureau, de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf en de algemene vergadering en raad van bestuur van de welzijnsvereniging. Over welke documenten het gaat en hoe u deze kan aanvragen, kan u hier gedetailleerd lezen.

Toch komt niet elk document integraal online. Gemeentelijke ambtenaren moeten punt per punt nakijken of het bekendmaken van de beslissing niet in strijd is met wetgeving op de openbaarheid van bestuur. Vooral de besluiten waar privacygevoelige of commerciële informatie in staat, moeten gecontroleerd worden voor publicatie.

Stad Geel stelde daarover: ‘Wij werken voor onze besluitvorming sinds 2014 met het softwarepakket eDicision. Sinds enkele weken (Het collegebesluit dateert van 23 april 2018) hebben wij een extra module aangekocht: de raadpleegomgeving, die ons in staat stelt om te voldoen aan de publicatieverplichting. Vanaf januari zal die stelselmatig worden uitgerold. U zal begrijpen dat we voorzichtig te werk zullen gaan om enerzijds te voldoen aan de publicatieverplichting, maar anderzijds om de persoonsgegevens, die voorkomen in de dossiers, te vrijwaren conform de GDPR.’

Naar aanleiding van onze vragen, bezorgde het stadsbestuur ons een handleiding van de raadpleegomgeving. Daaruit blijkt dat de raadpleegomgeving grosso modo overeenkomt met die zoals die in steden zoals Antwerpen al gebruikt worden. Momenteel is er echter nog geen raadpleegomgeving te vinden op de website van Stad Geel, maar worden de besluiten gepubliceerd op de site van de stad. Uiterst interessant voor wie zich interesseert in het dagelijkse reilen en zeilen in Geel.

Het nieuwe decreet bepaalt dat enkel beslissingen van colleges en andere bestuursorganen op de gemeentesite moeten, de politieke discussies die daaraan vooraf gingen blijven echter buiten het verslag.

Openbaarheid van Bestuur

Wie niet voldoende heeft aan de besluiten van het stadsbestuur, kan ook de uitgebreidere verslagen opvragen via het formulier Openbaarheid van Bestuur op de webstek van Stad Geel. Wie via deze weg een aanvraag indient, kan 20 kalenderdagen na zijn aanvraag een antwoord verwachten. Helaas heeft het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur deze termijn verlengt van 15 naar 20 kalenderdagen, een verlenging die Stad Geel maar al te graag lijkt aan te grijpen, zoals blijkt uit onze eerste aanvragen in 2019.

Besluiten

Waar vind je de besluiten van het College van Burgemeester en Schepenen? Hieronder vindt u enkele links naar naburige gemeenten:

Geel
Mol
Olen
Herentals (gaat terug tot 2016)
Westerlo (gaat terug tot 2013)
Turnhout

Update 04 februari 2019: paragraaf 3 werd licht gewijzigd omwille van privacygevoelige informatie.

© 2019 Sander Verwerft

Lees 373 keer Laatst aangepast op dinsdag, 05 februari 2019 09:34