dinsdag, 12 februari 2019 12:57

Openbaar onderzoek over een aanvraag van een omgevingsvergunning

Beoordeel dit item
(2 stemmen)

Het bestuur van Geel deelt mee dat door de heer Bob Noyens, Bosheide 6 te 2440 Geel
een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester
en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Fransebaan z.n. te 2440 Geel,
en met als kadastrale ligging Afdeling 13372, sectie A, perceel 569V, 569Y, 569Z
Het betreft een aanvraag tot het bouwen en exploiteren van een nieuw zeugenbedrijf.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde
inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:
12.2.1°, 15.1.1°, 17.3.2.1.1.1°b), 17.3.4.2°b), 17.3.6.2°b), 17.4., 28.2.c)2°, 45.13.d)1°b),
45.14.3°, 53.2.2°b)1°, 53.8.2°, 6.5.1°, 9.4.1.c)2°, 9.4.1.d)2°
Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van
30/01/2019 tot en met 01/03/2019.

Reden openbaar onderzoek:
De aanvraag betreft een nieuwe klasse 1 inrichting en een nieuwbouw varkensstal,
naastgelegen loods en achtergelegen voederkeuken.

Er zal een informatievergadering over de aanvraag doorgaan op 13 februari 2019 om
19.30u in het stadhuis van Geel op de eerste verdieping, zaal 1.14, Werft 20, 2440 Geel.
De aanvraag kan eveneens tot de sluiting van het openbaar onderzoek 01/03/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst
omgeving van de gemeente .

Lees 413 keer