dinsdag, 17 september 2019 23:31

Samenstelling Gecoro blijft de gemoederen beroeren

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Afgelopen gemeenteraad werd er gestemd over de samenstelling van de Gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro). Deze belangrijke commissie adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. Daarnaast geeft ze ook adviezen over stedenbouwkundige verordeningen, bezwaarschriften, vergunningsaanvragen en alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening.

Vooral het feit dat de samenstelling voor de tweede keer diende te gebeuren, deed de wenkbrauwen bij de Brugpartij fronsen. Daarom stemde zij tegen de samenstelling van de nieuwe Geelse Gecoro. Bovendien was Dirk Kennis (De Brugpartij) verontwaardigd over het feit dat de discussie van de Gemeenteraad van 26 juni uit het audioverslag geknipt was. De stadsdirecteur François Mylle verontschuldigde zich hiervoor en zei dat hij na de pauze, en dus bij het behandelen van dit punt, vergeten was het knopje om op te nemen opnieuw in te drukken.

Volgens schepen Bart Julliams (N-VA) moest de samenstelling opnieuw goedgekeurd worden omdat in de vorige samenstelling een fout in de telling geslopen was, waardoor er te veel deskundigen lid waren volgens de Codex Ruimtelijke Ordening. Bovendien argumenteerde Julliams dat de samenstelling van de Gecoro grotendeels door de administratie wordt behandeld en dat het bestuur slechts enkele zaken naar voren schoof. Zo was het de vraag van het stadsbestuur om de plaatsvervangers te beschouwen als extra leden van de Gecoro met spreek- en tussenkomstrecht, die ook toegang krijgen tot de dossiers, tenzij een raad erop zou staan om zelf een plaatsvervanger uit de eigen rangen naar voren te schuiven. Daarnaast pleitte het bestuur voor een zo divers mogelijk aanbod van expertises en duidde het een voorzitter en ondervoorzitter aan.

Kennis protesteerde daarop dat de drie deskundigen gewoon vervangen waren door drie andere deskundigen en stelde vooral vraagtekens bij de kandidatuur van een notariëel jurist op de lijst, die bij de eerste goedkeuring als enige wat ongelukkig onderaan op de lijst bengelde zonder beschrijving en bij de tweede goedkeuring opnieuw werd opgevist, maar dit keer als ‘notaris’. Ook Greet Daems (PVDA) stelde vragen bij deze vertegenwoordiging: ‘Het is strict genomen niet verboden voor een notaris om lid te zijn van de Gecoro, maar het advies van de VVSG (Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten) is om daar zeer voorzichtig mee om te gaan. Zeker in dit geval is het merkwaardig dat zij zich moet laten vervangen wanneer zij of een bloedverwant tot in de tweede graad – haar vader is ook notaris – betrokken is bij een beslissing. Ik vrees dus dat zij zich meer zal moeten terugtrekken, dan dat ze aanwezig is. Dezelfde bedenking heb ik trouwens bij de hele vertegenwoordiging van de immobiliënsector in de Gecoro. Die is niet verplicht, maar door hen op te nemen creëer je een sfeer van belangenvermenging.’

Tien dagen na de gemeenteraad ging De Brugpartij echter in haar ledenblad ‘De kleine Bruggemeester’ nog een stap verder. Daar stelde ze dat het vragen had bij ‘de aanwezigheid op de lijst van een telg van een notoire Geelse speculantenfamilie’ en dat ze vernomen had ‘dat haar kandidatuur niet via de normale weg werd ingediend, maar een omweggetjes langs de burgemeester heeft genomen.’

Burgemeester Vera Celis (N-VA) antwoordde daarop aan Geel FM: ‘(De bewuste kandidaat) heeft net als enkele andere kandidaten, rechtstreeks contact opgenomen met medewerkers van de stad Geel om haar kandidatuur kenbaar te maken, maar deze medewerkers wisten niet dat ze haar kandidatuur via het e-formulier op onze website moest indienen. Later heeft dan de verantwoordelijke ambtenaar, toen die terug was van ouderschapsverlof, contact met haar opgenomen en heeft ze het e-formulier ingevuld. Er is dus niets vreemds gebeurd, alleen was er geen goede opvolging tijdens een verlof. Dit gold overigens niet alleen voor deze kandidaat, maar ook voor een aantal andere kandidaten, die ook later nog via de officiële weg hun kandidatuur hebben bevestigd.’ Daar voegt de burgemeester nog aan toe: ‘Ik heb elke twee weken een vrij spreekuur waar ik doorverwijs, objectieve antwoorden geef en iedereen gelijk behandel. Als men dat als een “omweggetje” beschouwt en men zo probeert mensen in diskrediet te brengen, ligt de verantwoordelijkheid van zo’n uitspraak dus enkel en alleen bij de persoon zelf die zo’n uitspraak doet.’

© Sander Verwerft

Lees 492 keer