Geel FM - Item gefilterd op datum: maart 2016

De ziekenhuizen van Geel, Herentals, Mol en Turnhout gaan nauwer samenwerken. De vier hebben de intentie om samen het Kempens Ziekenhuisnetwerk op te richten. De intentieverklaring werd in de verschillende ziekenhuizen goedgekeurd door de raden van bestuur, directies en medische raden. Men bundelt de krachten en men deelt de kennis waardoor patiënten nog dichter bij huis beter verzorgd kunnen worden. De Kempense samenwerking leverde ondertussen al concrete realisaties op. 

 

Gepubliceerd in Geels Nieuws
dinsdag, 08 maart 2016 22:59

Twee nieuwe straten in Bel

In Bel worden 2 nieuwe straten aangelegd in de nieuwe verkaveling aan Manheuvels. De weg tussen Manheuvels en Veltjensstraat zal Mon Van Genechtenstraat heten. Mon Vangenechten was een inwoner van Bel die missionaris was in China. Het doodlopende stuk weg zal de naam St.-Lambertusstraat krijgen, naar de patroonheilige van Bel.

 

Gepubliceerd in Geels Nieuws

Voor aanleg van de nieuwe voetbalterreinen van Beekhoek en de omgeving wordt een ontwerper aangesteld. De eigenlijke aanbesteding is voorzien voor juni 2017. In september 2017 zouden de werken kunnen starten. Er moet nog wel een archeologisch onderzoek gevoerd worden, dit zou eventueel nog voor vertraging kunnen zorgen. Wanneer de werken afgerond zullen zijn is nog niet bekend.

 

Gepubliceerd in Geels Nieuws

Het volledige nalatenschap van het oeuvre van Mon Van Genechten is gekocht door de stad Geel. Mon Van Genechten werd geboren in Geel en kreeg als priester-kunstenaar internationale faam. De meer dan 140 nieuwe werken worden toegevoegd aan de 21 werken die de kunstenaar al 42 jaar geleden via zijn testament aan de stad schonk. Mon Van Genechten werd als Gelenaar 113 jaar geleden geboren. Na zijn priesterstudies in Mechelen werd hij scheutist. Al tijdens zijn eerste priesterjaren toonde hij talent voor de schilderkunst en kreeg hij de kans dit verder te ontwikkelen o.a. in Parijs en Londen. In 1930 vertrok Mon Van Genechten naar China en kreeg hij er de opdracht om het katholieke geloof in het land te verspreiden via de Chinese kunst. Van plaatselijke ambachtslieden en gilden die tempels en huizen decoreren leerde hij de techniek van de Chinese schilderkunst. Van Genechten zorgde voor een ware doorbraak met zijn ontelbare muurschilderingen die de evangelische boodschap in een bevattelijke taal uitdragen. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de katholieke paters in China door de Japanse bezetters naar concentratiekampen gevoerd. Na een periode van vijf maanden volgde een huisarrest tot het einde van de oorlog. In die periode werkte Mon Van Genechten aan ‘Lijdend China’, zijn bekendste werk en nu te bezichtigen in de inkomhal van het Geelse stadhuis. In 1946 keerde Mon Van Genechten terug naar Geel en vestigde zich in Bel waar hij voor zijn kunstwerken de unieke combinatie bleef maken tussen de Kempische thema’s en zijn Chinese stijl. Van Genechten overleed in 1974. In zijn testament schonk hij ‘Lijdend China’ en 20 andere werken aan het stadsbestuur. Dankzij meerdere tentoonstellingen in binnen- en buitenland, o.a. in Geel, Rome, Nederland en Duitsland, verwierf Mon Van Genechten internationale faam. Het stadsbestuur ziet het dan ook als een voorrecht en een plicht om zijn erfenis te bewaren voor de toekomstige generaties. Het legaat bevat werken van voor zijn vertrek naar China, van tijdens de Chinese periode en uit de post-Chinese periode. Het stadsbestuur bekijkt nog hoe en wanneer de grote collectie aan het brede publiek getoond kan worden. 

 

Gepubliceerd in Geels Nieuws
dinsdag, 08 maart 2016 22:41

Nieuw openingsuren JAC

Jongeren van 12 tot 26 jaar kunnen bij het jongerenadviescentrum terecht voor informatie, advies en hulp bij vragen over allerhande thema's en dit gratis en anoniem. Je kan ernaartoe voor directe hulp, voor het verduidelijken van een probleem, voor een duwtje in de rug en voor extra tips. Het team van het JAC bestaat uit professionele medewerkers die naar je luisteren en samen met jou de verschillende mogelijkheden verkennen en je ondersteunen in je beslissing.

Het is niet nodig om een afspraak te maken. Je kan binnenspringen tijdens de openingsuren: dinsdag van 15 tot 17u, woensdag van 12 tot 16u en donderdag van 12 tot 14u. Je kan natuurlijk ook telefoneren, sms' en, e-mailen of chatten. Alle info vind je op www.jacdekempen.be.

 

Gepubliceerd in Geels Nieuws

Open VLD raadslid Luc Verguts interpelleerde op de gemeenteraad over de openbaarheid van bestuur. Tijdens een test van Het Nieuwsblad bleek dat de stad Geel slecht scoorde op dit vlak. Hierbij werd een verslag van het schepencollege opgevraagd. Volgens de wet dient een stadsbestuur dit op aanvraag ter beschikking te stellen. Burgemeester Vera Celis antwoordde dat het niet haalbaar is om de verslagen van het schepencollege anoniem te maken alvorens het te bezorgen aan de aanvrager. Bij de ontwikkeling van een nieuwe website zal bekeken worden of dit geautomatiseerd kan worden. 

 

Gepubliceerd in Geels Nieuws

Het is nog niet duidelijk wanneer een nieuwe bouwaanvraag wordt ingediend door vzw Astor. Zij trokken de vergunningsaanvraag in van het huidige project aan Groenhuis. In het project zat een zorgtoren van 14 verdiepingen hoog. De intrekking gebeurde op vraag van het schepencollege naar aanleiding van de ingediende bezwaarschriften. Bij een nieuwe vergunningsaanvraag wordt meer rekening gehouden met onder meer verkeersdrukte,  de hoogte van het gebouw en de voorziene parkeergelegenheid. Sp.a gemeenteraadslid Kristof Van Reusel vroeg aan schepen Julliams om de omwonenden tijdig te informeren en te betrekken tijdens de volgende stappen in dit dossier.

 

Gepubliceerd in Geels Nieuws

10 kleuters konden voorlopig geen plaats vinden in vrije basisschool de Regenboog. Opvallend is dat veel ouders die niet in Holven wonen daar hun kind inschreven. Aan de stedelijke basisschool Katersberg zijn 5 plaatsen tekort. In de andere scholen in onze stad waren geen inschrijvingsproblemen. De stad probeert een oplossing te vinden voor de kleuters die op de wachtlijst staan. Het afgelopen weekeinde kampeerden in de twee Holvense scholen ouders om hun kindjes maandagochtend in te schrijven.

 

Gepubliceerd in Geels Nieuws

De zo nodige positieve sfeer was optimaal aanwezig, zowel bij de Geelse A-ploeg als bij de B-ploeg. Dit was ongetwijfeld te wijten aan het vooruitzicht op de laatste “spek met eieren tijdens de palmenmarkt” ten gevolge van  een nakend afscheid van de oude pingpongzaal in de Kollegestraat, te samen met het vooruitzicht op een uitstekend klassement bij puntenwinst. De A-ploeg kreeg dan wel een bedreigde ploeg te bekampen, maar dit werd geen obstakel, integendeel. De B-ploeg moest naar Gierle, die op een promotieplek staat gerangschikt. Een meer dan schitterend gelijkspel werd daar afgedwongen.

Houthulst A – Geelse TTC A : 3 – 13

De plaatselijke ploeg moest aantreden zonder zijn sterkhouder Simion Crisan die over een B2 klassement beschikt. Daarbij kwam dat de start van Geelse rechtuit overweldigend was. De plaatselijke spelers hadden geen enkel verhaal tegen de pletwals die Geelse TTC vormde. De ruststand wees zelfs een 0-8 voordeel aan. En het hield niet op. Na de pauze werd immers direct het winnende negende punt gescoord. Dan eerst kon Houthulst een winstpunt optekenen. Alfredo Garcia liet zich immers verrassen in de vijfde en beslissende set die hij met 13-11 verloor. Ook Koen Bertels en Kristof Van Reusel moesten nog een verlieswedstrijd ondergaan. Nico D’Aes bleek onoverwinnelijk en met machtige topspinslagen bleek hij te sterk voor alle Houthulstenaren. Deze mooie ruime overwinning gunt Geelse TTC A de mooiste perspectieven om zaterdag e.k. de leiders, met name Rooigem Gent, het zeer lastig te maken. Een wedstrijd om naar uit te zien… 

Gierle B – Geelse TTC B : 8 – 8

Tijdens de heenronde toonden de Gelenaren reeds dat zij minstens de evenknie waren van de stijgers in spe, Gierle B. Dit werd bevestigd tijdens de uitwedstrijd. Met een sterke start werd Gierle helemaal verrast. Door een zege van Hans Nys, Ivan Camps en Theo Van de Ven, werd direct een 0-3 voorsprong bijeen getafeltennist. Jeugdspeler Jens Nys was de enige die een nederelaag onderging. Het voordeel van Geelse werd door een zege van Ivan Camps zelfs uitgebreid tot 1-4.Dan eerst begreep Gierle dat absoluut wedstrijden moesten gewonnen worden om niet puntenloos te blijven. De Gierlenaren deden dat uitstekend en konden de rustcijfers op gelijke 4-4 zetten. De zegeroes van de thuisploeg was nog niet voorbij. Vader en zoon Nys moesten immers beiden een nederlaag ondergaan en zo kon Gierle 6-4 voorkomen. Door winst van zowel Ivan Camps als van Theo Van de Ven stelde Geelse TTC opnieuw gelijk. Hans Nys zorgde voor een mooie zege die een zevende punt opbracht. Bij 7-7 konden de eindpunten nog alle richtingen uit. Dank zij een knappe en overtuigende zege van Ivan Camps werd het zo betrachte gelijkspel afgedwongen. Nogmaals werd aangetoond dat Geelse TTC over vele mogelijkheden beschikt om een mooie plaats in het klassement af te dwingen. Zaterdag wordt dan ook opnieuw op een zege gerekend.

Programma voor zaterdag 12-03-2016 : uitwedstrijden : Rooigem Gent C – Geelse TTC A en Gierle C – Geelse TTC B

Volgende jeugdwedstrijden gaan zaterdag 12-03-2016 wel door in de Kollegestraat 25 te Geel :

Geelse TTC A – Berlaar A , Geelse TTC B – Berlaar B en Geelse TTC F – Hallaar B 

 

Gepubliceerd in Geels Nieuws

Tussen de Ring van Geel en de Ring van Mol op de Molseweg geldt sinds vorige week een algemeen inhaalverbod voor zowel auto's als vrachtwagens. De lokale politie zette daarom een groot informatiebord in om autobestuurders te waarschuwen. Het inhaalverbod komt er ondermeer omdat fietsers over een smal fietspad rijden dat niet gescheiden is van de rijbaan en ook omdat inhalen er gevaarlijk is. Voor vrachtwagens geldt al langer een inhaalverbod. 

 

Gepubliceerd in Geels Nieuws
Pagina 9 van 12