woensdag, 16 oktober 2019 16:21

Stad organiseert zelf 'Geel Wintert'

De stad Geel neemt de organisatie van 'Geel Wintert' zelf in handen. In september verbrak de stad de concessie-overeenkomst met Satellite Ice Benelux in onderling overleg. Na de zomervakantie liet de concessiehouder weten dat ze het geheel wou inkrimpen en geen standgeld meer wilt betalen. Daarbovenop vroeg men een subsidie van 12.000 euro. De stad kon niet op die eisen ingaan. De voorbije twee jaar plaatste de concessiehouder één maand een schaatsbaan, winterbar, houten chalets en kermisattracties op de Markt.

Jaarlijks kon de schaatsbaan op zo'n 10.000 bezoekers rekenen, waaronder heel wat leerlingen van de Geelse basisscholen. De stad vond met een kunststofschaatsbaan een duurzaam alternatief voor de energieverslindende versie van de afgelopen jaren en de kunststofschaatsbaan heeft als voordeel dat het niet temperatuursgevoelig is en de schaatsers ook geen natte kledij riskeren. Ook het energieverbruik ligt een heel pak lager en die kostprijs kan de stad nu aanwenden voor de uitbating van de schaatsbaan, die tegenover de voorbije jaren niet overdekt is.

Rond de piste komen vijf traditionele kermisattracties aangevuld met een tiental houten chalets met verkoops- en etenswaren en lekkere hapjes. De kerststal met levende dieren krijgt een meer prominente plaats in het geheel. Ook komt er opnieuw een winterbar, met binnen- en buitengedeelte. Net zoals vorig jaar staan in de winterbar heel wat optredens en thema-avonden gepland.

‘Geel Wintert’ staat gepland van vrijdag 29 november 2019 tot en met zondag 5 januari 2020. In die periode staan heel wat nevenactiviteiten op het programma, zoals de tweedaagse kerstmarkt, Tractor Kerstrun, Santa Run en shoppingzondagen. De winkelstraten Pas en Nieuwstraat krijgen met nieuwe kerstverlichting dan weer een feestelijk jasje aangemeten.

woensdag, 16 oktober 2019 10:13

Werken aan voetpaden Drieskens en Kapelstraat

Volgende weken wordt er gewerkt aan de voetpaden in Drieskens en Kapelstraat in Geel. In beide straten geldt beurtelings verkeer ter hoogte van de werken. In Drieskens is dat van dinsdag 22 tot woensdag 30 oktober en in Kapelstraat van donderdag 24 oktober tot 31 oktober.

De Gelenaars gingen dinsdagavond gretig in op de uitnodiging om tijdens een infomoment in De Waai het vernieuwde mobiliteitsplan voor het centrum in te kijken. Er verandert minder aan de centrumcirculatie dan velen hadden gevreesd.

In de update van het bestaande mobiliteitsplan uit 2012 gaat de stad uit van het STOEP-principe. Dat zegt in welke volgorde de verschillende vervoerswijzen belangrijk zijn: stappers / trappers / openbaar vervoer / elektrisch vervoer / personenauto’s. Dat komt vooral tot uiting in de geplande invoering van een grote fietszone in het centrum. In feite is dat een netwerk van verschillende fietsstraten. Daar zijn auto’s ook welkom, maar de fietsers hebben er voorrang en de auto’s moeten achter de tweewielers blijven.

Fietszone

Die fietszone bestaat loopt van het station tot de Gasthuisstraat-Fehrenbachstraat, met de as De Billemontstraat-Rozendaal als grens aan de oostkant. Aan de westkant is de zone diffuser, al vallen de Technische Schoolstraat, Kabienstraat, Lebonstraat, Werft, Possonsdries en het deel van Waaiburg tot (en met) Veldstraat er nog binnen.

Verkeerscirculatie

Voor de hertekening van de centrumcirculatie gaat de stad uit van het principe dat het stadshart voor alle vervoersmiddelen vlot bereikbaar moet zijn. Dat geldt zeker voor de drie grote centrumparkings Pas, Nieuwstraat en Werft-Havermarkt. Om de verkeersstromen uit te tekenen, is het mobiliteitsplan opgedeeld in drie zones: Elsum, Pas en Sint-Dimpna (inclusief Nieuwstraat).

Sint-Dimpna

In deze wijk verandert de stad in feite niets aan de bestaande situatie. Alleen in Schuttershof voert het stadsbestuur na de geplande heraanleg eenrichtingsverkeer in, van Gasthuisstraat naar Diestseweg. “Een belangrijke onderzoeksvraag die we nu bij dit inspraakmoment aan de burgers voor willen leggen, is of het niet beter is om in De Billemontstraat eenrichtingsverkeer in te voeren. Dat is in de schoolomgeving van SAIO misschien een veiliger optie”, zegt de Geelse schepen voor verkeer Marlon Pareijn (CD&V).

Pas

Rond de Pas zit de belangrijkste wijziging in de zijstraten. Om het drukke sluipverkeer via Pas naar Veldstraat en de achterliggende wijken te knippen, stelt Geel voor om de rijrichting in zowel Veldstraat als Heilige Geeststraat om te keren. Op de Pas zelf zou dan ook op het deeltje tussen die twee straten eenrichtingsverkeer naar de Markt toe worden ingevoerd, in Waaiburg tussen de genoemde straat eenrichtingsverkeer vanuit het centrum weg. Zo ontstaat een klein blokje van eenrichtingsstraten.

Elsum

De grootste wijzigingen situeren zich in het gebied Elsum. Wanneer de gelijknamige hoofdas wordt heraanlegd, wil Geel er eenrichtingsverkeer invoeren, tussen Patronaatstraat en de kapel  van Elsum. Op die manier zou er enkel uitgaand verkeer mogelijk zijn. Ook de Violetstraat wordt dan eenrichtingsverkeer naar Elsum toe, terwijl de Eikenstraat eenrichtingsverkeer wordt naar de ringlaan toe. Die laatst genoemde ingreep moet de huidige sluiproute in omgekeerde richting doorknippen.

Marlon Pareijn benadrukt dat het enkel voorstellen zijn, nog geen definitieve beslissingen. De inwoners vinden alle documenten en plannetjes nog tot en met 5 november op deze website. Daar kunnen ze ook commentaren en suggesties achterlaten.

De Geelse fietsersbond mocht het langverwachte mobiliteitsplan van het centrum van Geel al inkijken. Elsum en Billemontstraat worden enkelrichting en er wordt ook een fietszone voorzien. En dat kan aldus voorzitter Johan Alen van de fietsersbond alleen maar toegejuicht worden.

"Maar uit Nederlandse studies blijkt dat het concept van fietsstraten alleen werkt als er minder auto's dan fietsers rijden. Dit is momenteel voor het centrum van Geel niet het geval. Als het sluipverkeer weg wordt genomen dan wordt aan die voorwaarde meteen aan voldaan", volgens Alen. "Tellingen van de fietsersbond tonen aan dat er op een weekdag tussen 17u00 en 18u00 bijna 500 wagens door de Nieuwstraat rijden en dat is veel te veel volgens hen en bovendien moeten die daar niet zijn. De auto's maken de straat onveilig en onaantrekkelijk om te winkelen. Ook tussen 18u00 en 19u00 als de meeste winkels dicht zijn, verandert de drukte nauwelijks.", aldus Alen.

Volgens de fietsersbond hebben de automobilisten in Geel het voordeel dat er drie centrumparkings zijn en dit is een troef die moet uitgespeeld worden, maar op een oordeelkundige manier. "Het moet voor bezoekers gemakkelijk en duidelijk zijn om deze centrumparkings te bereiken, zonder onnodig parkeerzoekverkeer in het centrum."

De fietsersbond pleit voor een duidelijke bewegwijzering vanaf de Ring naar de centrumparkings. "Voor parking Nieuwstraat wordt dat in en uit via Kollegestraat. Voor parking Pas in en uit via Fehrenbachstraat en voor parkings Ecodroom en Werft via Baantveld. Dezelfde in- en uitgang is makkelijk en duidelijk en betekent voor de fietsersbond geen overbodig verkeer door de centrumstraten.

Johan Alen van de fietsersbond begrijpt de bezorgdheid van de centrumhandelaars. "Momenteel hebben zij het moeilijk, ondermeer door e-commerce en grote winkelcentra. Maar het zijn nu net de klanten op de fiets die heel lokaal kopen en daar zit een enorm potentieel voor wie het winkelen veel aantrekkelijker moetn worden gemaakt. Inzetten op meer fietsparkeren voor de deur is een must."

Volgens de fietsersbond levert elke autoparking plaats voor een achttal fietsende klanten op. "Ook rond de schoolomgevingen moeten maatregelen genomen worden. Het moet vanzelfsprekend zijn dat kinderen door de stad fietsen en zo hun school veilig kunnen bereiken". De fietsersbond pleit er dan ook voor om van Geel een echte fietsstad te maken.

Op dinsdag 15 oktober is er een infomarkt over mobiliteit in het centrum van Geel tussen 17u00 en 20uu0 in Zaal De Waai op de Werft

Vanaf donderdag 17 oktober tot en met maandag 21 oktober wordt de Markt in Kasterlee aan de kant van Schoenen Snoeys afgesloten. Het gemeentehuis en de Delhaize blijven bereikbaar langs de andere zijde van de Markt, via Binnenpad.

Op woensdag 16 oktober gaat de Vlaamse film Torpedo in avant-première in studio Geel aan de Werft in Geel. Regisseur Sven Huybrechts komt naar Geel en geeft tekst en uitleg bij de totstandkoming van de eerste Vlaamse duikbootfilm. Vanaf 19u00 worden de filmliefhebbers getrakteerd op een handvol proevertjes en verrassingen in De Waai en wie tijdig arriveert maakt kans op heel wat prijzen zoals filmgadgets, bioscooptickets. De Avant première van de film start om 20u50. Tickets kosten 15 euro, inclusief versnaperingen en enkele verrassingen en zijn verkrijgbaar aan de kassa van Studio Geel.

Afgelopen vrijdag gaven de 29 Kempense burgemeesters het startschot van  Kempen2030. Een engagement om de CO² uitstoot tegen 2030 te verminderen met 40%. Ook de kinderklimaatambassadeurs waren present. Emma Van Beek uit Lichtaart overhandigde haar burgemeester Ward Kennes een toekomststoel. Hij gaat die stoel een plaats geven in de collegezaal en hem deze maand meenemen naar de gemeenteraad. Zo worden alle lokale politici herinnerd aan de vraag van de jonge generatie om moedige klimaatbeslissingen te nemen.

maandag, 14 oktober 2019 13:58

Werken ter hoogte van Winkelomseheide 2

In opdracht van Proximus worden nog tot woensdag 16 oktober kabel- en sleufwerken uitgevoerd ter hoogte van Winkelomseheide 2. De werken vinden plaats in de berm. Het fietspad en de rijweg blijven toegankelijk.

Van maandag 21 tot en met vrijdag 25 oktober is de Baileybrug in Postel afgesloten voor onderhoudswerken in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer. Auto’s volgen de bewegwijzerde omleiding via Postelsesteenweg, Zilvermeerlaan, Sluis, Turnhoutsebaan, om daarna via Dessel en Witgoor richting Postel te rijden. De omleiding geldt in beide richtingen. Fietsers en voetgangers kunnen altijd passeren.

maandag, 14 oktober 2019 12:01

Twee gewonden bij verkeersongeval

Zondagmiddag reden op het kruispunt van de Leemanslaan met Watertorenstraat in Sint-Jozef Olen twee auto’s op elkaar in. Eén van de wagens kwam op z’n dak terecht. De tweede wagen boorde zich door het muurtje van het momument voor oorlogsslachtoffers. Twee bestuursters werden gewond overgebracht naar het ziekenhuis.