woensdag, 17 oktober 2018 11:31

Geel legt basis voor meerjarenplan 2020-2025

Geel zet nu het meerjarenplan 2020-2025 op de rails voor de volgende legislatuur. Daarin wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Men maakt daarvoor een omgevingsanalyse op. Dat is een verzameling van allerlei gegevens over de stad uit verschillende rapporten, onderzoeken en participatietrajecten. De omgevingsanalyse is voor iedereen beschikbaar op de stedelijke website geel.be. Daarin wordt Geel vergeleken met Mol, Lier, Sint-Truiden en Turnhout. Uit de analyse blijkt onder meer dat Geel, in vergelijking met die andere steden, qua bevolking de sterkste groei kent en dat de Gelenaar veel fietst en vaak de sportvoorzieningen van de stad gebruikt. Volgend jaar wil de stad participatie organiseren bij haar inwoners en medewerkers. Alle input en resultaten worden dan samengelegd als basis voor het bepalen van beleidsdoelstellingen. Hieraan worden budgetten en personeelsinzet gekoppeld. Het plan wordt eind 2019 goedgekeurd.

Op vrijdag 18 oktober start de laatste fase van de werken aan de N13 in Geel. Het deel tussen Velveken en de Antwerpseweg wordt volledig afgesloten in beide richtingen voor alle verkeer. De werken duren vermoedelijk tot midden december.

De stad Geel gaat zijn energieverbruik aanpakken met hulp van het Vlaams Energiebedrijf. In een zogenaamd energieprestatiecontract zijn 10 stedelijke gebouwen opgenomen - het stadhuis, het zwembad, de sporthal, de bibliotheek, het cultureel centrum en enkele scholen. De stad zal in deze gebouwen 45% op zijn elektriciteitsverbruik en 18% op zijn aardgasverbruik besparen. Het pakket aan energiebesparende maatregelen kost 1,7 miljoen euro, betaald door het energiedienstenbedrijf ESCO. Gedurende twaalf jaar betaalt de stad deze investeringen terug met een deel van de energiebesparing. “De stad begint hiermee aan het grootste energie-efficiëntieproject ooit in de Kempen”, klinkt het bij het bestuur.

De investeringen verdienen zichzelf relatief snel terug waardoor middelen vrijkomen om voor andere noden in te zetten. Naast ‘klassieke’ maatregelen zoals relighting en stookplaatsrenovatie wordt ook de warmtekrachtkoppeling voorzien in het Sociaal Huis en worden in één school de ramen volledig vervangen.

Het tentoonstellingsproject Middle Gate II – Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel. Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

Middle Gate II – Het verhaal van Dimpna wordt opgebouwd rond de vier symbolen van de heilige Dimpna – de kroon, het boek, de duivel en het zwaard – die elk een thema representeren gelinkt aan de legende van Dimpna. De kroon wordt verbonden met migratie, de duivel representeert waanzin, het boek staat voor spiritualiteit en het zwaard wordt gekoppeld aan (seksueel) geweld. Deze vier symbolen/thema’s worden op vier verschillende locaties getoond, wat resulteert in een groepstentoonstelling die een parcours doorheen de stad Geel vormt: de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst (de kroon/migratie), het Gasthuismuseum (de duivel/waanzin), de Sint-Dimpnakerk (het boek/spiritualiteit) en de Halle (het zwaard/(seksueel) geweld). De tentoongestelde werken gaan telkens in dialoog met de specifieke locatie en de daar reeds aanwezige (kunst)werken en objecten. Middle Gate II benadert met vaak nooit eerder getoonde werken uit de M HKA-collectie vier maatschappelijke thema’s die ook in de legende van de heilige Dimpna urgent waren. 

Vier kunstenaressen werken actief mee aan de tentoonstelling. Ze maken elk een campagnebeeld voor het thema waar ze aan meewerken: Tinka Pittoors(de kroon/migratie), Liliane Vertessen (de duivel/waanzin), Nel Aerts (het boek/spiritualiteit) en Els Dietvorst (het zwaard/(seksueel) geweld).

De tentoonstelling loopt nog tot zondag 4 november op de volgende locaties : 

Sint-Dimpnakerk (Sint-Dimpnaplein)

Gasthuismuseum (Gasthuisstraat 1)

Academie voor Beeldende Kunsten (Kollegestraat 118)

De Halle (Markt 1)

videoreportage : © Karl Van Ingelgom

Gerelateerde video

Geelse Tafeltennisclub A slaagde er in een gelijkspel af te dwingen in en tegen Logis Auderghem. Deze club die o.a. Jean-Michel Saive onder de leden telt, heeft een sterke thuisreputatie. Dat het geen “makkie” zou worden bleek vanaf het begin. Enkel Kristof Leysens en Danny Gesquière konden hun matchen winnen vóór de pauze. Kristof Van Reusel en Yves Maes daarentegen bleken te sterk onder de indruk van én het enorm groot lokaal én de tegenstand die de Logis-spelers boden. Erger nog werd de toestand voor Geelse net na de rust. De huisploeg liep immers 6-4 uit vermits zowel Yves Maes als Kristof Van Reusel niet de gepaste tegenzet konden vinden. Daarenboven verloor Kristof Leysens voor het eerst dit seizoen een wedstrijd. Maar daar was de ervaring en de tafeltenniskunde van Danny Gesquière die zijn ploeg terug optrok naar puntengewin. Dat uitte zich in een hard bevochten zege van Yves Maes zodat de tussenstand op 8-6 werd gebracht. Woord en daad tenslotte aan Kristof Leysens en Danny Gesquière om een gelijke eindstand af te dwingen. En zij deden dit schitterend. Bravo Danny met de vier zeges en Kristof Leysens met de drie overwinningen. Yves Maes kon één keer scoren en wel op het goede moment. Kristof Van Reusel kon zich enkel goed verdedigen.
Geelse TTC A blijft dankzij dit gelijk spel voeling houden met de top van het klassement. Het belooft nog een spannende competitie te worden, zeker het volgen waard.

In Laakdal blijft CD&V van huidig burgemeester Tine Gielis de grootste partij met 29,5% en acht zetels. ProLaakdal haalt met 22,8% zes zetels binnen. Beide partijen vormen ook de komende zes jaar een coalitie.

In Mol levert CD&V de burgemeester met Wim Caeyers. Ze behalen 26,1% van de stemmen. De tweede grootste partij in Mol wordt N-VA met 25,9%. Sp.a tuimelt terug naar 13,3%. Dat is 2% minder dan in 2012 en Open VLD strandt bijna op 10%. CD&V Mol gaat voor de komende zes jaar een coalitie aan met N-VA Mol.

CD blijft met 29% en 7 zetels de grootste partij in Meerhout, maar moet er opnieuw twee raadsleden inboeten. Huidig coalitiepartner sp.a doet het beter dan vorige keer en wipt over N-VA als de tweede grootste partij van Meerhout.

In Kasterlee blijft CD&V van huidig burgemeester Ward Kennes de grootste partij met 43,1 %, een heel licht verlies ten opzichte van de resultaten in 2012. CD&V behoudt met 13 zetels de absolute meerderheid in Kasterlee. Ze moet wel een zetel prijsgeven waardoor de meerderheid nipt wordt. Die zetel gaat naar Groen dat met twee zetels de score kan verdubbelen. De kartellijst N-VA&Open Vld behaalt 9 zetels, een status-quo met de resultaten van de twee partijen die in 2012 nog apart naar de kiezer gingen. Vlaams Belang behoudt ook een zetel.

Olen wordt de volgende zes jaar bestuurd door een coalitie gevormd door CD&V, Sp.a en Groen. Dat zijn de betrokken partijen zondagavond overeen gekomen. O1 verhuist naar de oppositie, ondanks de twee zetels winst.

“Dankzij de inzet van een fantastisch team en de steun van onze kiezers hebben we met Open Vld Geel een mooi resultaat neergezet. Bedankt aan al onze kiezers voor het vertrouwen. Dat doet deugd.” Stelt een tevreden voorzitter Myriam Smets.

De lijst van Open Vld Geel behaalde 2.206 stemmen, goed voor 2 zetels in de gemeenteraad. De verkozenen voor Open Vld Geel zijn Lieselotte Thys en Gareth Van der Velde. Opvallend is ook het mooie resultaat van de vele jonge kandidaten op de lijst. De basis voor een liberale toekomst in Geel lijkt gezet.

De jonge lijsttrekker Lieselotte Thys behaalde maar liefst 926 voorkeursstemmen: “Uiteraard ben ik enorm fier op dit resultaat, maar dit had ik nooit kunnen bekomen zonder de steun van een fantastisch team, enorm veel vrijwilligers en uiteraard de vele Gelenaars die op mij gestemd hebben. Dit smaakt naar zo veel meer!”

Gareth Van der Velde toont zich strijdvaardig: “Liberalisme betekent vrijheid en strijden voor gelijke rechten. Ik ben blij dat zoveel Gelenaars dit gedachtengoed delen. Er is hoop voor de toekomst!”

maandag, 15 oktober 2018 01:11

De Brugpartij vult de verwachtingen niet in

Lijsttrekker Dirk Kennis van de Brugpartij is niet tevreden met het resultaat. Ze zijn de derde partij met 16% van de stemmen en goed voor 5 zetels in de gemeenteraad. Dat is evenveel als Sp.a en Groen nu samen hebben. De Brugpartij is de samensmelting tussen Sp.a, Groen en Beweging.net. Kennis had niet verwacht dat de 15% verlies van de meerderheid naar extreme partijen zouden gaan. De Brugpartij had lange tijd zicht op zes zetels, maar die laatste zetel ging op het einde nog naar Vlaams Belang. Maar Kennis en zijn ploeg wil van de oppositiekuur een positief verhaal maken in Geel. De Brugpartij blijft onder de mensen komen om daar inspiratie op te halen.

Ook na 1 januari 2019 zal Geel bestuurd worden door de huidige coalitie van N-VA en CD&V. Vera Celis krijgt een verlenging van haar mandaat als burgemeester. Beide partijen moesten een verlies incasseren van respectievelijk 9,7% (N-VA) en 5,3% (CD&V) maar konden elk 10 zetels behouden, voldoende voor een meerderheid. De Brugpartij wordt de derde grootste partij met 16% en beschikt over 5 zetels, net zoals Vlaams Belang die 3 extra zitjes konden bemachtigen en vanaf januari ook met 5 raadsleden zullen zetelen. Open VLD behaalde 2 zetels en ook PVDA wist een eerste zitje te bemachtigen in de Geelse gemeenteraad. Beter Geel viel uit de boot en haalde niet meer dan 4,2%, te weinig voor een zetel.

Een andere optie dan de huidige coalitie verder te zetten, werd niet op tafel gelegd. Ook al verliest de meerderheid 5 zetels ten opzichte van 2012. De situatie kon anders zijn als de Bugpartij enkele extra zetels had kunnen bemachtigen, maar zover kwam het niet. Zowel N-VA als CD&V, die nu nagenoeg even groot zijn, bevestigden de samenwerking voor de volgende legislatuur. Of de bevoegdheden op dezelfde manier verdeeld blijven is nog maar de vraag. Het is geen geheim dat CD&V met Ben Van Looveren een andere visie heeft op mobiliteit en deze bevoegdheid graag in portefeuille zou willen hebben.

De zittende schepenen werden allen opnieuw verkozen en zouden in principe dus in het college kunnen blijven zetelen. Of dat ook zo zal zijn, moet nog blijken wanneer de posten effectief verdeeld worden. Zowel bij N-VA als bij CD&V zijn er kandidaten met een hoger stemmenaantal dan enkele zetelende schepenen. Het lijkt dan ook logisch dat zij hun plaats zullen opeisen in het schepencollege. De volgende uren en dagen zullen cruciaal zijn in de vorming van de nieuwe beleidsploeg.

zondag, 14 oktober 2018 11:25

Uitslagen Geelse voetbalclubs

In eerste amateurklasse van het voetbal won ASV Geel op eigen veld in het Leunenstadion van Knokke met 5-0.

In tweede provinciale van het voetbal verloor KSAV St-Dimpna met het kleinste verschil op het veld en tegen Vorselaar met 1-0. In vierde provinciale verloor Alberta uit Winkelomheide met 4-2 op het veld van Rauw.

Gerelateerde video