Vanaf zaterdag 9 februari kan je meekijken achter de schermen van IOK Afvalbeheer op TV PLUS. Bij IOK afvalbeheer zijn ze iedere dag in de week in de weer voor het afval van een half miljoen Kempenaren.

De komende 12 weken wordt de reeks "Schoon volk" uitgezonden bij TV PLUS, het lifestyle en infotainment merk van de regionale televisiezender RTV. Men geeft een stem aan wel 220 ophalers/chauffeurs en 72 recyclageparkwachters. "Meer uit minder afval" vat dit perfect samen. De Kempenaren hebben al jaren de laagste restafvalcijfers in Vlaanderen en mogen zich echte sorteerkampioenen noemen. Niet alleen het belang van juist sorteren maar ook aandacht voor verkeersveiligheid komt aan bod, alsook het reilen en zeilen op een recyclagepark, de rol van de afvalsteward, de recyclage van PMD en GFT.

Met deze reeks hopen ze bij IOK Afvalbeheer bij de kijkers begrip en respect te creëren voor het beroep van afvalophaler en recyclageparkwachter. "Schoon volk" is vanaf zaterdag 9 februari te zien om 10u00 en op zondag om 18u00. Herhalingen krijg je op maandag, woensdag en vrijdag en ook op de website van tvplus.

Greet Daems, gemeenteraadslid voor PVDA in Geel, komt bij de federale verkiezingen in mei op en staat op de tweede plek op de kamerlijst in de provincie Antwerpen. Nationaal voorzitter Peter Mertens trekt deze lijst. 

Op de kieslijst voor het Vlaams parlement staat sociaal werker en voorzitter van de Geelse PVDA-afdeling Maarten Frederickx op de 7de plaats.

Armoede, betaalbaar wonen en klimaat zijn de strijdpunten voor PVDA.

 

vrijdag, 08 februari 2019 08:14

"Free Bird" knap derde op Belgian Beer Awards

Op de Belgian Beer Awards heeft de Free Bird van Gelenaar Stijn Aerts, een knappe bronzen medaille in de wacht gesleept in de categorie blond onder 6,5%. Stijn lanceerde zijn Session IPA nog maar in mei van vorig jaar. Maar het fruitige, bittere biertje valt dus al duidelijk in de smaak. Het avontuur voor Stijn begon in september 2017, toen hij zijn eigen bierfirma Craft Beers Hoppug oprichtte.

De beeldencaravaan van Voorbeeldig Geel trekt naar Holven. En daarom lanceert het Geelse stadsarchief een warme oproep voor foto's, dia's, negatieven of filmfragmenten over Holven, haar inwoners, het dorps- of verenigingsleven. Het stadsarchief digitaliseert met veel plezier jouw materiaal en toont een mooie selectie op 22 en 23 juni in Holven. Hoe gaat dat praktisch? Je contacteert het stadsarchief of de projectleider Karel Swolfs. Karel komt bij je langs of je bent welkom op het archief. Je materiaal krijg je zo snel mogelijk terug. Voorbeeldig Geel is een verzameling van foto’s en video’s van de verschillende Geelse gehuchten. Met Voorbeeldig Geel wil het stadsarchief enerzijds met de collectie naar buiten komen en anderzijds de collectie aanvullen.

Drie leerlingen van het zesde leerjaar van basisschool St-Dimpna presenteerden de modernisering van het secundair onderwijs in hun scholengemeenschap met een studiekeuzepuzzel, ontwikkeld door de ICT-dienst van scholengemeenschap Kogeka. Chloé Tops, Hana Coenen en Elisa Eyckmans werkten zich in in deze volledig nieuwe materie. Vanaf volgend schooljaar starten alle secundaire scholen in Vlaanderen in het eerste jaar met de modernisering van het secundair onderwijs. Dat besliste het Vlaams parlement vorig jaar. Vele studierichtingen krijgen een nieuwe naam en inhoud en elke leerling gaat de kans krijgen om een stukje zijn of haar challenge aan te gaan.  Er zijn 27 lesuren basisvorming en daarnaast kan je zelf nog de vijf overige lesuren invullen. De studiekeuzepuzzel kan ook geraadpleegd worden op de website van Kogeka. Volgens pedagogisch begeleider Geert Vandecruys kunnen de leerlingen of hun ouders vooraf al hun keuzes bekijken, waardoor ze op school sneller geholpen kunnen worden en hun inschrijving slechts een administratieve formaliteit wordt. Volgende week vinden er twee infosessies over de modernisering plaats, voor de leerlingen en hun ouders. In het SMIK vindt dat op woensdag 13 februari om 18 uur plaats, de VIP-dag van Sint Aloysius Geel staat gepland op zaterdag 16 februari en start om 10 uur.

donderdag, 07 februari 2019 23:18

Zwaan en dode meeuwen aan Kempisch kanaal

Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Herenthout haalde maandag een zieke zwaan op aan Sas 9 in Ten Aard, die later die dag overleed. Eerst dacht men dat de zwaan een visdraad had ingeslikt. Maar de dierenarts vond niets. De dag erop kreeg het VOC opnieuw melding dat er in dezelfde buurt enkele dode meeuwen werden aangetroffen tussen sas 8 en sas 9. Of het om een epidemie gaat, is nog niet duidelijk. De vogels worden nu onderzocht door het Agentschap Natuur en Bos.

De Olense gemeenteraad besliste om het autonoom gemeentebedrijf te ontbinden. Die beslissing kwam er na grondig onderzoek door het advocatenbureau GD&A. Uit dat onderzoek blijkt dat het AGB de dienstverlening van het lokaal bestuur niet langer ten goede komt.

14 jaar geleden richtte Olen een autonoom gemeentebedrijf op bij gemeenteraadsbesluit. Het AGB ontstond naar aanleiding van de vernieuwing van de toenmalige parochiezaal De Vrede. Het lokaal bestuur liet de oude zaal afbreken en koos voor een volledig nieuw gebouw. De keuze om een AGB op te richten bood hierbij een aantal voordelen. Aan de hand van een 15-jarige leasingovereenkomst met het AGB slaagde het lokaal bestuur erin een kost van meer dan 200.000 euro te besparen. Aan het AGB werd ook het beheer van de sporthal en domein Teunenberg toevertrouwd. Dit was op dat moment het beste organisatiemodel omdat het AGB omwille van de aanwezige autonomie sneller beslissingen kon nemen met betrekking tot de verdere uitbouw. Ook verschillende investeringen in de sporthal leidde aan de hand van btw-optimalisatie tot een besparing van 170.000 euro. Een bedrag dat zonder tussenkomst van het AGB wel moest betaald worden.

Het AGB kende naast voordelen ook heel wat nadelen. Zo bracht het heel wat administratieve rompslomp met zich mee en waren kosten zoals de presentiegelden en de erelonen van de bedrijfsrevisor onvermijdelijk. Ook het feit dat een AGB niet in aanmerking komt voor bepaalde projectsubsidies was een knelpunt. Begin 2016 kwam er nog een doorslaggevend nadeel bij. Het lokaal bestuur moest vanaf dan btw betalen bovenop de prijssubsidies aan het AGB. Dit betekende een bijkomende kost voor het lokaal bestuur.

Het stadsbestuur van Geel zoekt naar creatievelingen die een tijdelijke invulling van minstens een half jaar tot een jaar kunnen geven aan de ruimtes van het vroegere cultuurcafé De Halle op de Markt. Een jury gaat tijdens een wedstrijd het beste concept eruit pikken. Een dossier indienen kan tot 10 maart. De jury kijkt daarbij niet naar het financiële, maar wel naar het beste idee. Na die periode van zes maanden of één jaar gaat men bekijken of de winnaar kan blijven. Wie zich kandidaat wil stellen, kan dat hier doen.

Maandag interpelleerde Greet Daems (PVDA) op de gemeenteraad over het klimaatbeleid van Stad Geel en hoe de stad staat tegenover de talrijke jongeren die op straat komen voor het klimaat.

‘Twee zondagen geleden waren we met meer dan 70.000 activisten naar Brussel afgezakt om op te komen voor een rechtvaardig klimaat. Dat is fantastisch en ook nodig, want volgens academici moet er op alle vlakken een tandje bijgestoken worden. Bij gebrek aan een nieuw bestuursakkoord, zijn wij eens gaan kijken naar het vorige: we hebben eens gezocht op ‘klimaat’ en vonden daarin drie treffers, waarvan twee op ‘ondernemersklimaat’. Vandaar dus onze vraag: wat is het plan van Geel? Zijn jullie van plan om van Geel een klimaatneutrale stad te maken?’

Bart Julliams (N-VA), schepen van onder andere klimaat, duurzaamheid, milieu en natuur antwoordde dat de vraag iets te vroeg kwam omdat het bestuursakkoord nog in de maak was, maar wilde al wel een tipje van de sluier lichten: ‘Het college zal absoluut een klimaatplan opstellen samen met de rest van de Kempen, waarbij het IOK overkoepelend zal helpen. Wij zullen het moeten hebben over milieu, ecologie en duurzaamheid in ons beleid. Dus uw punt is terecht en wij zullen ernaar moeten streven om klimaatneutraal te worden. Maar ook in de vorige legislatuur hebben we daar al werk van gemaakt: zo trekken we in eigen regie het ESCO verhaal, waarin we in ons eigen patrimonium tien gebouwen selecteerden waar we het energieverbruik zullen verlagen. Wat ik zeker wil meegeven is dat we ons de vraag moeten stellen hoe we naar onze manier van leven kijken. Wij zitten vandaag in een antropocentrisch model, maar zullen werk moeten maken van een model dat meer ruimte geeft aan het milieu. Daarom zullen we moeten praten over adaptatie en ecosysteemdiensten.’

Daems pareerde met de open brief van de klimaatwetenschappers: ‘Beleidsmakers zeggen wel dat ze van alles doen, maar het feit is dat ze de doelstellingen niet halen. In 2020 zullen we voor het burgemeestersconvenant een cijfer moeten halen. Het is heel duidelijk dat de doelstellingen niet zullen gehaald worden en dat er meer budget moet komen.’

‘Of dat er anders gewerkt zal moeten worden. Met het ESCO-verhaal besparen we 45% op ons energieverbruik en bijna 20% op aardgas,’ antwoordde Julliams. Griet Smaers (CD&V) trad nog bij: ‘De doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs tegen 2030, die halen we. Die halen we nu al. Het is tegen 2050 dat we nog extra inspanningen zullen moeten leveren.’

Ten slotte vroeg Daems nog: ‘Vandaag in De Morgen las ik dat de klimaatbetogers opriepen om te betogen in eigen stad. Gezien de jonge leeftijd van die scholieren, hebben ze weinig ervaring in het opzetten van dergelijke acties. Zal de stad hen daarbij helpen?’

Julliams: ‘We kunnen dat engagement alleen maar toejuichen, al kunnen we de vraag stellen naar de manier van engageren. Maar het is goed dat het bewustzijn groeit. Als er vragen komen naar het bestuur, dan zullen we die bekijken en zien hoe we ons flexibel kunnen opstellen.’ Verder wees Julliams er nog op dat er ook andere manieren zijn voor jongeren om zich te engageren. Zo verwees hij naar scholen die bewust bezig zijn met het klimaat, door onder andere klimaatconferenties te organiseren.

Wie meer wil weten over het burgemeestersconvenant en over wat Geel nu al doet om de doelstellingen tegen 2020 te halen, kan hier terecht.

© 2019 Sander Verwerft

Twee achtienjarigen uit Nijlen werden op Reggae Geel betrapt met ruim honderd gram cannabis. Ze riskeren nu een effectieve gevangenisstraf voor drugshandel. Ze werden op 3 augustus vorig jaar betrapt door de politie op de camping van het festival Reggae Geel. Rond het duo zaten enkele jongeren. Zij verklaarden dat ze cannabis bij het tweetal hadden gekocht. Eén van hen was minderjarig, hetgeen een verzwarend element is voor het openbaar ministerie. Eén van van beiden zou ook de twee maanden voordien al cannabis verkocht hebben. Hij riskeert 15 maanden cel. Voor zijn vriend was het de eerste keer dat hij dealde. Tegen hem vorderde de aanklager 1 jaar cel. Beiden riskeren ook een boete van 8.000 euro. Vonnis op 5 maart.