De eerste negen maanden van dit jaar registreerden de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout 36 pogingen en 97 daadwerkelijke inbraken in woningen. Een daling van 19 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. In de gemeenten Geel en Meerhout is het aantal woninginbraken nog sterker gedaald, namelijk met 24 procent. In Laakdal bleef dit aantal gelijk. De meeste inbraken gebeuren vooral in de namiddag tussen 14u en 16u en de vroege avond tussen 17u en 20u. Slechts 26 procent van de woninginbraken vindt tijdens de nachtelijke uren plaats. Overigens gebeurt één derde van de inbraken in het weekend. Vooral zaterdag blijkt een ‘populaire’ dag voor inbrekers. Inbrekers hebben het voornamelijk gemunt op geld en juwelen (halskettingen, ringen, horloges, armbanden en oorbellen).

donderdag, 11 oktober 2018 15:37

Man van 49 uit Kasterlee vermist

Op woensdag 10 oktober 2018 omstreeks 14u werd Karel VAN TENDELOO voor het laatst gezien aan zijn woning gelegen in de Zwaluwdreef in Kasterlee. Hij is 49 jaar en vermoedelijk te voet vertrokken. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Karel is 1m80 lang en heeft grijs haar en blauwe ogen. Hij heeft een putje in zijn kin en een bruin (moeder) vlekje op de rechter kaak. Hij heeft ook een tatoeage op de linker schouder.

Hij droeg de dag van zijn verdwijning een blauwe jeans, een blauwe trui met letters vooraan en bruine klompen. De man heeft medische zorgen nodig.

Hebt u Karel Van Tendeloo nog gezien of weet u waar hij zich bevindt, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze week werd bekend dat het Sint-Dimpna ziekenhuis dan toch haar accreditering van het NIAZ (Nederlands Instituut voor de Accreditatie in de Zorg) behaalde. Dat het een hobbelige weg was, dat staat als een paal boven water. Met de NIAZ-accreditatie zet het ziekenhuisbestuur een lichtpuntje aan het einde van een hobbelige legislatuur. Wij geven u een reconstructie.

9 Oktober 2012, het bericht wordt verspreid dat het Sint-Dimpna ziekenhuis Geel en het Heilig Hartziekenhuis Mol zullen samensmelten tot het Ericaziekenhuis. De intentieverklaring voor de fusie dateerde al van 2009 en in 2012 was de fusievoorbereiding afgerond. Tegen 1 januari 2014 zouden de twee ziekenhuizen volledig opgegaan moeten zijn in het Ericaziekenhuis.

Dat was de bedoeling althans, maar vijf dagen later besliste de kiezer daar anders over. De N-VA werd immers de grootste Geelse partij en kwam samen met CD&V in het bestuur van het ziekenhuis te zitten. Zeven maanden later waren de gesprekken tussen de twee ziekenhuizen totaal verzuurd geraakt, waarop de directie van het Molse ziekenhuis in een communiqué naar haar artsen de fusie liet afspringen. De gesprekken kabbelden nog wat verder tot ze definitief afsprongen in december 2013. Het B2 hartcentrum dat aan de fusie vasthing, zou er niet meer komen in Geel.
Eddy Jennen, voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis van Mol, brengt de oorzaken van het afspringen van de fusie voor ons in herinnering: “In 2012 was er een overeenkomst dat de pensioenlasten van de statutair benoemden in Geel niet op de werking van de fusie zouden wegen. Daarnaast was er ook een afspraak dat Mol en Geel evenveel bestuursmandaten zouden krijgen in de nieuwe Raad van Bestuur en was er de intentieverklaring dat we op langere termijn naar één campus zouden verhuizen, zo mogelijk in Bel, centraal tussen Geel en Mol. Dit bleken voor enkele Geelse onderhandelaars geen evidenties meer te zijn na de verkiezingen.”

Stoelendans van 14 oktober 2012

De Raad van Bestuur van het Sint-Dimpna ziekenhuis, die tot 2012 voornamelijk uit CD&V-politici bestond, kreeg met de nieuwe coalitie ook een nieuw gezicht. Voortaan zouden zowel CD&V als N-VA drie bestuurders voorstellen en aanstellen. Nochtans was in de statuten van het ziekenhuis van 15 maart 2012 (dus nog voor de verkiezingen van oktober) een intentie tot verdere professionalisering verwerkt: één iemand moest afgevaardigd worden uit de gemeenteraad van de stad Geel, twee uit het OCMW en drie deskundigen, die geen lid van de gemeenteraad of het OCMW zijn. Dat brengt het aantal afgevaardigden met stemrecht op zes.
Bij die onderhandelingen over de bestuursposten, kreeg elke coalitiepartner dus drie posten die het met consensus van beide partijen mocht invullen. Aan de zijde van CD&V kregen Michel Vangenechten, Koen Michiels en Vic Swolfs een zetel; aan de zijde van N-VA waren dat Vera Celis, Katrin Wouters en Frank Robben. Deze laatste was een consensus-kandidaat in het kader van het professionaliseren van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Frank Robben is sinds 1991 administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, de bezieler van het ehealth-platform en dus een absolute autoriteit op het vlak van de informatisering van de Belgische sociale sector.

Op de Algemene Vergadering van juni 2017 hield Robben een presentatie voor de Algemene Vergadering van het ziekenhuis, waarin hij de rolverstrengeling in het ziekenhuis hekelde. Hij stelde: “Sommige artsen gebruiken lokale politiek om tussen te komen in [de] keuze van bestuurders of beïnvloedden sommige bestuurders.” Bovendien, zo ging hij verder, speelt er veel (onderhuidse) partijpolitieke polarisering binnen de Raad van Bestuur en gebeurt de besluitvorming niet transparant. Als oplossing stelt hij voor dat er geen “rolverstrengeling of belangenvermenging” meer mag zijn binnen de Raad van Bestuur en dat artsen en andere personeelsleden uit het ziekenhuis enkel input mogen geven aan de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering via de interne organisatiestructuur van het ziekenhuis en dat ze niet meer systematisch betrokken mogen worden bij interne partijpolitieke besprekingen van het ziekenhuis.

Belangenverstrengeling

Dat er het één en ander schort aan de Raad van Bestuur, blijkt duidelijk uit de aangehaalde presentatie van Robben. Maar waarover gaat dit precies? Het is algemeen geweten dat N-VA in 2012 opkwam met verschillende specialisten op de lijst. Dokter Christophe Molderez, wekedelen-chirurg, schopte het zelfs tot Schepen van mobiliteit en economie en dokter Mineke Viaene, neurologe, werd ondervoorzitter van het OCMW.

In die hoedanigheid leidde ze de onderhandelingen aan de kant van N-VA en bracht ze dokter Katrin Wouters, in die tijd nog echtgenote van Christophe Molderez, in de Raad van Bestuur. Daarnaast vroeg Viaene ook Frank Robben, die pas wilde komen wanneer ook CD&V hiermee akkoord was. Robben schreef zijn thesis bij de vader van Viaene, professor Jos Viaene, en richtte met hem mee de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid op. Zijn dochter, Mineke Viaene, en haar man en hoofdgeneesheer, dokter Jo Leenders, heeft Robben leren kennen omdat een familielid bij haar in behandeling is geweest. Robben stelt daarover dat zij “goede kennissen werden”.
Voor CD&V was het meer een komen en gaan: aanvankelijk zaten Karin Moykens, thans secretaris-generaal van het Vlaams departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (onder CD&V minister Jo Vandeurzen) en Koen Michiels, die naar Geel was gekomen om de fusie tussen Geel en Mol in goede banen te komen leiden, in de Raad van Bestuur. Toen zij in 2016 uit de Raad van Bestuur gingen – Moykens wegens mogelijk belangenconflict in haar nieuwe functie; Michiels door het afspringen van de fusie – werden zij opgevolgd door Johnny Van der Straeten (Algemeen directeur van het UZ Antwerpen) en Hans Verbiest (algemeen directeur van het OPZ). In 2016 werd de voorzitter van de Raad van Bestuur, Michel Vangenechten, ook vervangen door Willy Lenaerts (gewezen voorzitter van CD&V Geel).
Bovenop deze zes bestuursleden met stemrecht, maakten ook twee onafhankelijke experts zonder stemrecht deel uit van de Raad van Bestuur: Stefaan Sarens (directeur van het Wit-Gele Kruis) en Karel Vermeyen als afgevaardigde van de Medische Raad.

NIAZ en ZNK

Met deze equippe stond het Geelse Ziekenhuis voor grote uitdagingen. Geel wil zich binnen het Ziekenhuis Netwerk Kempen (ZNK) positioneren als een sterk basisziekenhuis met regionale sterke accenten om de Kempenaar de best mogelijke zorgen te bieden. Bovendien moesten alle ziekenhuizen door het NIAZ geaccrediteerd zijn voor eind 2017. Dit is een soort van ziekenhuiskeurmerk dat een kwaliteit-certificaat van het zorgsysteem aflevert. Alhoewel de beslissing om te gaan voor NIAZ ziekenhuis-accreditatie al genomen werd aan het einde van 2012, werd dit pas opgenomen vanaf maart 2016, waarna iets meer dan een jaar later (november 2017) de inspectie door het NIAZ zou volgen om het zorgsysteem te controleren. Daarbij controleren de auditeurs een checklist van meer dan 1000 criteria. Er lag dus nog heel veel achterstallig werk op de plank.

De man die dit verhaal in goede banen moest leiden was cardioloog Marnix Goethals, die in augustus 2016 via een externe procedure werd aangesteld als Algemeen Directeur van het ziekenhuis. Volgens verschillende bronnen zou hij er ‘de zweep’ op gelegd hebben om de NIAZ- en ZNK-verhalen te laten slagen, hetgeen tot spanningen leidde binnen het ziekenhuis. Na het afspringen van de fusie tussen Geel en Mol in 2013 bleven verschillende artsen last hebben met samenwerkingen binnen de Kempen, wat zich uitte in meningsverschillen tussen Marnix Goethals en hoofdgeneesheer Jo Leenders.
In mei 2017 werd deze twist verder op de spits gedreven. Goethals hield volgens verschillende bronnen in de Raad van Bestuur een pleidooi naar de raad waarin hij duidelijk maakte dat dokter Leenders onder andere naar de accreditatie zijn door de wet vastgelegde taken niet goed vervulde. Dit item zou maandelijks terugkomen op de agenda van de Raad van Bestuur, waar men aanvankelijk een bemiddelingskantoor aanstelde. Pittig detail: dokter Jo Leenders is de echtgenoot van Mineke Viaene en bevriend met Frank Robben, waardoor het afzetten van Leenders een vervelende zaak was voor de N-VA-afgevaardigden in de Raad van Bestuur.

De crisis van maart

Deze situatie zou voortduren tot de bom ontplofte in maart 2018. Omdat er steeds een staking van de stemmen was in de Raad van Bestuur (3 tegen 3), werden er buiten de raad van bestuur politieke besprekingen gehouden tussen de voorzitters van CD&V en N-VA Geel met Frank Robben en Johnny Van der Straeten, waarna Johnny Van der Straeten overtuigd werd. Het feit dat hij als gedelegeerd bestuurder van het UZA in een soort klantverhouding zat (Geel stuurt veel patiënten door naar Antwerpen), kan de doorslag gegeven hebben.

Het verdict: de samenwerking met Marnix Goethals werd onmiddellijk stopgezet en Jo Leenders moet stoppen in zijn functie van hoofdgeneesheer vanaf 1 januari 2019. Hiermee werd het conflict opgelost op basis van partijpolitieke belangen eerder dan op de inhoud: de coalitie mocht en zou niet vallen over het ziekenhuis. In plaats van de samenwerking met de slecht functionerende hoofdgeneesheer onmiddellijk stop te zetten, stuurde men de boodschapper weg. Uit onvrede met deze beslissing, namen Hans Verbiest en Stefaan Sarens daarop ontslag uit de Raad van Bestuur, zoals bleek uit de gelekte ontslagbrief van Verbiest. In de gemeenteraad antwoordde Celis daarop: “Ik heb hem niet gevraagd wat hem precies tegen de borst gestoten heeft.” Nochtans sleepte het probleem al maanden aan.

Frank Robben getuigt over de beleidskeuze: “We hadden een dispuut over de visies van de hoofdgeneesheer en de algemeen directeur en wilden dat niet laten rotten. We hebben dus een collegiale beslissing moeten nemen en de samenwerking met de twee heren stopgezet, maar dan op verschillende momenten. Dat vooral omdat het hebben van een hoofdgeneesheer wettelijk verplicht is en een verdere samenwerking met Goethals niet te regelen was.” We vroegen ook of Robben geen belangenconflict had in de Raad van Bestuur, waarop hij antwoordde: “Ik denk dat ik wel een verschil kan maken tussen een professionele en een persoonlijke beslissing. Ik ben pas naar Geel gekomen toen de twee partijen het eens waren over mijn mandaat en ik heb in de Raad van Bestuur meermaals gevraagd of men graag had dat ik naar buiten ging. Daar had ik geen probleem mee. Ik vond het ook niet prettig dat wij de samenwerking met dokter Leenders moesten stopzetten, maar dat is er toch doorgekomen. Bovendien zullen er altijd wel persoonlijke relaties zijn in de Raad van Bestuur van een lokaal ziekenhuis.”

“Trouwens,” voegt hij nog toe, “ik denk dat we de juiste beslissing hebben genomen. We hadden bij de eerste NIAZ-controle 33 opmerkingen die nu allemaal zijn weggewerkt op een korte tijd. Daardoor hebben we de NIAZ-accreditatie nu uiteindelijk binnengehaald.” Dat Goethals echter het ziekenhuis hiervoor op de juiste weg zette, wordt door verschillende bronnen aangegeven.

De toekomst

Waar het er in 2012 zo rooskleurig uitzag voor het Sint-Dimpna ziekenhuis, zien we nu dat het Geelse ziekenhuis achterop hinkt: het Kempens Hartcentrum kwam in Turnhout, Geel verkreeg haar NIAZ-accreditering als laatste van de vier en het gerucht deed de ronde dat er in bepaalde dossiers aparte besprekingen waren tussen Turnhout, Herentals en Mol, waar Geel niet bij betrokken werd.

Ook belangrijk: het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) investeerde al fel in de Kempen. Het ziekenhuis van Herentals heeft recent een nieuw gebouw gekregen van zeven hoog en ook Turnhout krijgt subsidies om een gebouw van 17 verdiepingen op te trekken tegen 2025 om zo de twee campussen van Turnhout samen te brengen. De kans dat dan zowel Mol als Geel nog veel subsidies zullen kunnen loshengelen, wordt daardoor kleiner.

Dat er evenwel werk dient gemaakt te worden van renovatie, is duidelijk. Gemiddeld is een gebouw aan vervanging toe na 40 jaar. Wetend dat de ziekenhuizen van Mol en Geel beide dateren uit de jaren ’70 en het moment nakend is waarop er meer en meer ongemakken zullen optreden, zal er in de komende legislatuur extra druk op de ketel komen. Dat er dan alsnog nauwere samenwerkingen zullen moeten komen tussen Geel en Mol, lijkt niet onwaarschijnlijk gezien het erg lastig is om een ziekenhuis deel per deel te renoveren. Waarschijnlijker is dat er een nieuw gebouw zal opgetrokken worden en misschien is het wel eens mogelijk dat dat dan precies tussen Geel en Mol terecht zal moeten komen, waardoor we terug in de situatie van 2012 belanden, maar dan in het kader van het Ziekenhuisnetwerk Kempen en vanuit de nood aan nieuwe gebouwen. Ook de sterk oplopende pensioenbijdragen voor de statutair benoemden van het ziekenhuis is een dossier dat in de komende legislatuur zwaar op de financiën van het lokaal bestuur kan doorwegen.

Dat er dus grote uitdagingen te wachten staan voor ons ziekenhuis in de nieuwe legislatuur, staat vast. Wat daarvoor nodig is, is een doortastende Raad van Bestuur waarin een politieke delegatie noodzakelijk blijft omdat de stad en het OCMW blijven opdraaien voor financiële verliezen. Lokale en persoonlijke belangenverstrengelingen mogen echter niet in de weg staan van een degelijk zorg-strategisch plan binnen het Ziekenhuisnetwerk Kempen, de vernieuwing van de ziekenhuisinfrastructuur en de zorg voor iedere Gelenaar.

© Sander Verwerft 

donderdag, 11 oktober 2018 10:55

Mis ‘m niet, jouw Verwendag in de bib

De trouwe bezoekers van de bib worden extra in de watten gelegd tijdens de Verwendag op zaterdag 13 oktober. Spring tijdens de Verwendag binnen in de bib, ze hebben een kleine verrassing voor jou, zolang de voorraad strekt. Tinne Van Kerckhoven geeft van 10u30 tot 11u30 acro yoga voor ouders met kinderen vanaf 6 jaar. Van 10u45 tot 11u45 geeft Annelies Huybrechts een demonstratie en tips over gelaatsverzorging. Voor acro yoga en gelaatsverzorging moet je inschrijven.

donderdag, 11 oktober 2018 09:08

Kasterlee blijft investeren in zonnepanelen

Kasterlee blijft investeren in zonnepanelen. In Lichtaart werden op de daken van het Ligahof en van het sociaal huis in totaal 90 zonnepanelen gelegd. Kostprijs van de investering is net geen 38.000 euro. Een duurzame investering waarvan de terugverdientijd op 10 jaar wordt geraamd. Dat zegt schepen van openbare werken Guy Van de Perre. Vorig jaar werden al zonnepanelen gelegd op de sporthal Tielenhei en het BRT-gebouw. Volgens burgemeester Ward Kennes blijft Kasterlee daarmee concrete stappen zetten in de realisatie van de klimaatdoelstellingen van het burgemeesterconvenant. Kasterlee engageerde zich in die convenant om 20% minder CO2 uit te stoten tegen 2020. De hoeveelheid stroom die nu op de vier gemeentelijke gebouwen samen geproduceerd wordt, komt overeen met het jaarlijks verbruik van een 30-tal gezinnen. De komende jaren wilt het gemeentebestuur van Kasterlee zonnepanelen leggen op het OC van Tielen, het OC van Lichtaart en op de sporthal Duineneind.

donderdag, 11 oktober 2018 09:07

Winkeldieven betrapt aan Molderdijk Mol

Twee winkeldieven werden woensdag betrapt in het winkelcentrum aan Molderdijk in Mol. De politie kon één van hen vatten, de andere kon ontkomen. In een wagen op de parking trof de politie nog een derde kompaan aan. In de wagen lagen vier vuilzakken vol schoonheidsproducten en etenswaren, gesorteerd per merk. De producten zijn vermoedelijk afkomstig van diefstallen bij verschillende filialen van Aldi en Lidl. De twee Roemeense verdachten moeten voor de onderzoeksrechter verschijnen.

De baby van 7 maanden uit Westerlo die maandagnamiddag in het ziekenhuis van Geel werd binnengebracht overleed aan de gevolgen van wiegendood. Dat wees het onderzoek van het parket uit. Het kindje werd maandagmiddag levenloos aangetroffen in zijn bedje. De hulpdiensten probeerden het te reanimeren, maar in het ziekenhuis van Geel werd het overlijden vastgesteld. Daarop lichtte het ziekenhuis politie en parket in.

woensdag, 10 oktober 2018 14:29

Huis Eeckhoudt in Klein-Vorst breidt uit

Huis Eeckhoudt, het tehuis voor volwassen personen met een verstandelijke beperking in Klein-Vorst, gaat uitbreiden. De bouwwerkzaamheden starten deze week. De uitbreiding gaat hand-in-hand met een hogere opvangcapaciteit én extra werkingsmogelijkheden.

Momenteel wonen er 13 personen in Huis Eeckhoudt. Dankzij de uitbreiding met 130m², kan het centrum 2 bijkomende bewoners opvangen. Er worden geen kamers bijgebouwd maar wel studio’s. Dat geeft enkele huidige bewoners de kans om door te stromen naar een meer geschikte en gewenste woonvorm; enerzijds op vlak van verhoogd zelfstandig wonen (binnen de veilige muren van het tehuis), en anderzijds op vlak van de verhoogde zorgbehoeften. Daarnaast komt er ook een tweede, ruimere living zodat het dagelijkse leven in huis verder kan opgesplitst worden in kleine groepjes.

Huis Eeckhoudt maakt samen met het dagcentrum Vogelzang in Groot-Vorst, Huis De Post in Geel, het dagcentrum Geel en een dienst mobiele woonondersteuning en begeleid werk, deel uit van Het Eepos. Het Eepos is een verzelfstandigde OCMW-vereniging die wordt beheerd door de OCMW's van Laakdal en Geel. De uitbreiding van Huis Eeckhoudt is een project vanwege de gemeente en het OCMW van Laakdal (als eigenaar van het gebouw) in samenwerking met Het Eepos en het VIPA als subsidiërende overheid.

OCMW voorzitter Raf Moons reageert tevreden : "Dankzij dit uitbreidingsproject, kunnen wij nog beter inspelen op de noden en wensen van personen met een beperking. Niet alleen kunnen we meer personen opvangen maar de bewoners kunnen ook rekenen op een meer gevarieerde en kwalitatieve ondersteuning. Indien alles volgens plan verloopt, kan de nieuwbouw tegen de zomer van 2019 in gebruik genomen worden."

woensdag, 10 oktober 2018 01:02

Fietsersbond eist nu fietsveiliger St-Dimpna

Bijna 100 fietsers reden dinsdag in kleine groepjes tussen de 15 en 20 mensen per twee naast elkaar door de wijk St-Dimpna. Met de nodig oponthoud van het verkeer. De fietserbond protesteerde met deze actie tegen het vele doorgaand auto- en vrachtverkeer en eisen snel maatregelen. In volle avondspits tussen 16u en 17u trotseerden de fietsers het drukke verkeer en gaven ze een signaal dat het zo niet verder kan. Vrachtwagens rijden in St-Dimpna dwars door het centrum van Geel, over wegen waar ook nog eens grote scholen liggen. De Fietsersbond zegt dat er een alternatief is voor het zwaar verkeer via de noord-zuidverbinding N19g. Ook het doorgaand autoverkeer moet geweerd worden. Ook dat is in centrumstraten niet langer tolereerbaar. De fietsersbond wil zo spoedig mogelijk met alle partijen rond de tafel gaan zitten en op korte termijn een oplossing uitwerken.

In eerste amateurklasse van het voetbal won ASV Geel met het kleinste verschil van Knokke. Het enige doelpunt viel vijf minuten voor het einde van de eerste helft en werd gemaakt door Bernardinho Osah.

Gerelateerde video