zaterdag, 01 december 2018 10:50

Ook in beroep 20 jaar cel voor doodsteken man

Een dertiger uit Mol werd veroordeeld tot 20 jaar cel door het Antwerpse hof van beroep voor doodslag op een man van 28 uit Neerpelt. De beklaagde stak het slachtoffer dood, toen hij wou tussenkomen in een ruzie in een cafe in de Corbiestraat twee jaar geleden. Het hof bevestigde de straf die de beklaagde kreeg in eerste aanleg. Hij was enorm gefrusteerd door de uitspraak, want als Marokkaan moest ie het weer bekopen. Een Belg zou een veel lichtere straf krijgen, zo riep de beklaagde naar het hof. Het slachtoffer zat met enkele vrienden in het café, toen de beklaagde amok begon te maken. Hij wou de uitbaters helpen om de beklaagde aan de deur te zetten, maar die haalde een groot vleesmes met een lemmet van 17 cm vanachter zijn broeksriem vandaan en plantte het wapen in de borstkas van het slachtoffer. Hij overleed ter plaatse. Volgens het hof had de beklaagde geen enkele reden om een mes te trekken. Van uitlokking of wettige verdediging was geen sprake.

Tijdens de informele buurtbabbel met de bewoners van de buurt van de voormalige terreinen van Moortgat aan de Dr. Verwaeststraat in de stationsomgeving sprak de stad de hoop uit om een masterplan te presenteren in het voorjaar van 2019. De laatste maanden bleek dat Villa Moortgat gekraakt was. Omdat de stad en de projectontwikkelaar dit een onveilige situatie vinden en overlast met krakers willen voorkomen, wordt de villa gesloopt. De vergunning wordt hiervoor binnenkort aangevraagd. Veel buren vinden het jammer dat de bestaande toestand verandert, maar ze hebben er begrip voor dat de woning gesloopt wordt. De buurtbewoners zouden het leuk vinden als ze de tuin van de woning kunnen gebruiken om er doorheen te wandelen, of als een plaats om te spelen voor de kinderen. Bij de sloopwerken wordt erover gewaakt dat de bomen en de groenstructuren op het perceel intact blijven, omdat ze naar de toekomst als basis gaan dienen voor de nieuwe parkachtige ontwikkeling van het gebied.

Na 48 jaar gemeentepolitiek verlaat Laakdals schepen Octaaf Janssens op 1 januari de gemeenteraad. Hij kwam ook niet meer op bij de recente gemeenteraadsverkiezingen. Vorige week werd Octaaf Janssens tijdens een huldiging in het gemeentehuis van Laakdal uitgewuifd. Hij kan terugblikken op een bewogen, maar mooie politieke loopbaan. Janssens zette ondermeer zijn schouders onder de herbestemming van de Vinea-site in Veerle, de bouw van het nieuwe gemeentehuis en de herinrichting van de speelplaatsen van de gemeentelijke basisscholen in Veerle en Eindhout. Volgend jaar starten nog de werkzaamheden aan de nieuwbouw van gemeenteschool Het Schanske in Veerle-Heide. Octaaf Janssens startte zijn politieke carrière in 1970 als raadslid voor de Volksunie. De laatste twee legislaturen was hij schepen voor Onderwijs, Personeel en Burgerlijke stand.

vrijdag, 30 november 2018 21:31

Stadspark volgende week twee dagen dicht

Op dinsdag 4 en woensdag 5 december wordt het stadspark afgesloten omwille van veiligheidsredenen. Een stroomkabel moet doorheen heel het park worden aangelegd voor de plaatsing van twee nieuwe elektriciteitskasten in het stadspark. De grote grasvlakte en drie wandelpaden moeten hiervoor doorkruist worden. De voorbereidende werken vinden maandag plaats en dan is het park nog wel open.

donderdag, 29 november 2018 23:05

Op stap met de gids : Sinterklaas kapoentje

Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje! Heeft Sinterklaas bij jullie ook al wat lekkers gebracht? De dienst toerisme en stadsanimatie van Geel organiseert in samenwerking met De Geelse Gidsenbond een toffe activiteit op zondag 2 december om 14u00. Aan de molen van 't Veld ga je op zoek naar de ingrediënten voor lekkere chocolade, maak je zelf speculaas, beklim je de molen en zing je liedjes voor de lieve Sint. Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Er kunnen maximum 30 kinderen deelnemen.

Zo'n 400 leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs werden woensdag door de stad Geel uitgenodigd in de cinema. De leerlingen kregen de film ‘Liyana’ voorgeschoteld, een verrassende combinatie van spannende animatie en documentaire over aidsweeskinderen. Daarna gingen de leerlingen in de klas aan de slag met een pedagogisch pakket. Het kaderde allemaal binnen het Geelse project ‘ngo in de kijker’, een eer die dit jaar Amnesty International te beurt viel.

Amnesty streeft naar een wereld waarin respect heerst voor de mensenrechten van álle mensen en gebruikt de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als leidraad. Dit jaar is ‘mensenrechtenverdedigers’ het centrale thema van de campagne van Amnesty. Dit vormt de rode draad in het lessenpakket, de film en de Schrijf-ze-vrijdag waaraan eind oktober zeker 600 leerlingen deelnamen.

Het grote publiek kan Amnesty International vinden op de Oxfam Wereldwinkel Kadobeurs op 30 november, 1 en 2 december in De Waai. Schrijf er mee een brief en kom zo op voor mensen die opkomen voor mensen.

donderdag, 29 november 2018 09:47

Bomen Baantveld worden vervangen

Begin december krijgt Baantveld nieuwe bomen. De huidige bomen groeien niet zoals voorzien en gaan binnen de waarborg vervangen worden.

donderdag, 29 november 2018 09:46

Dieven vangen bot in lagere school Eindhout

Dieven probeerden de basisschool in de Schoolstraat in Eindhout binnen te dringen. De daders zijn de school echter niet binnen geraakt

Het Kastelse gemeentebestuur wil uitleg het agentschap Onroerend Erfgoed over de schrale grasgroei tussen de betonstroken van de heraangelegde Goorseweg in Kasterlee. Op advies van het agentschap werd een grasmengsel aangebracht in plaats van de grasdallen die het gemeentebestuur wou. Ontevreden burgers lieten al hun ongenoegen blijken over de wekenlange afsluiting van de weg door dit euvel. Burgemeester Ward ­Kennes en schepen van Openbare Werken Guy Van De Perre gaan samen met iemand van de technische dienst het agentschap om een betere ­oplossing vragen. Tot nader order blijft de Goorseweg afgesloten tot en met 3 december

donderdag, 29 november 2018 09:41

Interne evacuatieoefening bij BP

BP in Geel doet deze week een interne evacuatieoefening zonder externe hulpdiensten. De start van de evacuatieoefening wordt aangekondigd door een eentonig geluid gedurende 1 minuut, gevolgd door de boodschap: “dit is de start van een crisisoefening”. Daarna volgen, als deel van de oefening, de alarmsignalen waarop dient gereageerd te worden conform het intern noodplan van BP.