Op vrijdag 29 maart is er hinder op de Olensteenweg in Lichtaart. Het beurtelingsverkeer wordt dan geregeld met verkeerlichten. Het fietspad aan de kant van Bobbejaanland wordt omgeleid naar de overkant.

donderdag, 28 maart 2019 09:43

PVDA teleurgesteld in Geels bestuursakkoord

Het enige gemeenteraadslid van PVDA Greet Daems is teleurgesteld in het Geels bestuursakkoord en gaat dit akkoord niet goedkeuren. Omdat het stadsbestuur zeer vaag is over sociale en ecologische doelstellingen. Volgens Daems gaat het stadsbestuur veel nadenken over integrale visies, actieplannen en over screenings. Maar wat het stadsbestuur concreet gaat doen, daarover staat in het akkoord zo goed als niets.
In het bestuursakkoord staat dat Geel een sociaal huuraanbod ambieert van amper 6%, terwijl in Vlaanderen 9% het gevraagde minimum is. Met een sociaal huuraanbod van 6% blijven de armoedecijfers stijgen in Geel en toch noemt het bestuursakkoord de strijd tegen armoede een echte beleidsprioriteit. "Maar een engagement voor streefcijfers en concrete doelstellingen over waar Geel binnen 6 jaar wilt staan, dat is er niet.", volgens Daems.

Mobiliteit is een groot hoofdstuk in het bestuursakkoord en PVDA leest vage punten zoals "nadenken over fietstunnels, fietsbruggen en vierkant groen. Waar de tekst van het akkoord iets concreter wordt, zoals bij het plannen om de ring rond te maken, wordt benadrukt dat het een bevoegdheid is van het Agentschap Wegen en Verkeer. Daems zegt dat het stadsbestuur zich nu alvast indekt voor als het dossier en dus ook het verkeer verder vastloopt.

En bij het stedelijk klimaatplan wijst er alles op dat Geel schromelijk tekort gaat schieten om de burgemeesterconvenant om tegen 2020 de CO2 uitstoot met 20% te verminderen. Het bestuursakkoord geraakt niet verder dan wat maatregelen in de marge zoals de aanplanting van 100 bomen per jaar, goed voor een halve hectare bos op 6 jaar bestuur. Ondertussen blijkt uit de monitoring in het kader van het Burgemeestersconvenant dat de drie grote bronnen van CO2-uitstoot in Geel nl. bedrijven, vervoer en woningen ter plaatse blijven trappelen in plaats van te dalen. "Zolang Geel geen degelijk mobiliteitsbeleid heeft en het bestuur niet verder komt dan “onderzoeken” of het opwekken van eigen duurzame energie mogelijk is, blijven de ecologische uitdagingen onbeantwoord", aldus Daems.

De uitbater van een frituur aan de Oosterloseweg in Geel ontdekte woensdag dat er was ingebroken. De daders drongen de frituur dinsdagnacht binnen door de achterdeur te forceren. De daders gingen aan de haal met cola en bier. 

De voorbije maanden werd de Duivenstraat in Geel doorgetrokken tot aan de oprit van de Westelijke Ring. Woonwijk De Leunen krijgt zo een rechtstreekse ontsluiting met de ring. Deze werken zijn nu bijna klaar. De volgende weken worden nog haaientanden geschilderd, worden de greppels aangelegd en plaatst Fluvius nog verlichtingspalen. De nieuwe weg kan ondertussen al wel gebruikt worden. 

Van maandag 1 april tot en met donderdag 18 april voert de firma IGM werken uit in Dr. Peetersstraat en Gladioolstraat in Geel. Het betreft kabel- en sleufwerken in opdracht van Eandis. Hierdoor ontstaat hinder. In Dr. Peetersstraat wordt enkelrichting ingevoerd, van Pas richting Waaiburg/Poiel. Gladioolstraat wordt afgesloten voor alle verkeer langs de kant van Dr. Peetersstraat. De bewoners worden op de hoogte gebracht met een bewonersbrief.

La Buena Onda is een wereldbar in een zuiderse sfeer en gaat tijden palmenmarkt open op de locatie van het vroegere cultuurcafé De Halle op de Markt. Drie kandidaten werden door een jury beoordeeld en het contract van de pop up gaat naar La Buena Onda wat vrij vertaald 'goede sfeer' wil zeggen. De initiatiefnemers willen meer dan een wereldbar zijn. Ze willen heel wat evenementen organiseren zoals workshops, muziekoptredens, kunstexpo's, comedy, tapasavonden en heel wat meer. Zowel het interieur als de menukaart gaat een zuiders accent krijgen. De initiatiefnemers willen vooral werken met lokale seizoensgebonden, bio en fair trade producten. In de kelder van de Halle wil La Buena Onda ruimte bieden voor workshops, lezingen, live optreden en culinaire avonden of bedrijfsevenementen. La Buena Onda neemt tot eind september haar intrek in de Halle. Als het project positief geëvalueerd wordt door het college van burgemeester en schepenen, komt er misschien nog een vervolg met een ander project.

Er zijn het afgelopen jaar 44 doden gevallen op de weg in onze provincie. Dat is het laagste cijfer ooit en maar liefst 23 minder dan in 2017. Het aantal ongevallen met gewonden is dan weer wel met meer dan 5 procent gestegen. Vooral het aantal fietsers dat gewond raakte bij een ongeval nam fors toe.

woensdag, 27 maart 2019 08:30

Gelenaar krijgt inspraak in meerjarenplan

De Geelse meerderheidspartijen N-VA en CD&V stelden maandag hun bestuursakkoord aan een gemeenteraadscommissie voor. Het bestuursakkoord is de basisnota, een wederzijds gesloten intentie, aan de hand waarvan zij Geel in de komende jaren willen besturen. Een belangrijke stap om het meerjarenplan 2020-2025 verder vorm te doen krijgen. Vertrekkend vanuit het bestuursakkoord en het ambtelijk memorandum op basis van de omgevingsanalyse, bepaalt het bestuur in april de beleidsdoelstellingen voor deze legislatuur. Deze beleidsdoelstellingen vormen de kapstok voor de actieplannen en acties die de stedelijke diensten de komende maanden gaan uitwerken.

Dankzij inspraak van de Gelenaar streeft het bestuur naar een gedragen meerjarenplan. In mei start hiervoor een ruim participatietraject. Gelenaars gaan tot eind juni hun mening kunnen geven, zowel op papier, tijdens bijeenkomsten als via een digitaal platform. Dit nieuwe digitale participatieplatform wil de stad ook blijvend inzetten voor andere participatietrajecten die ze op touw zet. De resultaten van dit participatietraject worden mee verwerkt in het meerjarenplan. Aan alle acties worden daarna de nodige budgetten gekoppeld.  In december van volgend jaar ten slotte legt het college van burgemeester en schepenen het meerjarenplan voor goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Het bestuursakkoord kan je hieronder downloaden.

Op maandagavond werd één bestuurder betrapt op het te snel rijden op de Grote Steenweg in Geel, nabij de industriezone Geel-West. Hij reed tegen een snelheid van 237 km/u, waar 70 km/u toegelaten is. De bestuurder moet zich later verantwoorden voor de politierechter in Turnhout. De snelheidsactie werd gehouden door de agenten van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout tussen 20u00 en 22u30 langs de Grote Steenweg in Geel. In totaal werden 1034 voertuigen gecontroleerd. 135 bestuurders reden te snel en gaan een boete ontvangen. Vier chauffeurs drukten het gaspedaal nog dieper in en krijgen een dagvaarding toegestuurd. In de toekomst gaan gelijkaardige controles blijven plaatsvinden.

De inwoners van Bel moeten bij de verkiezingen voor het Vlaams, Federaal en Europees parlement op 26 mei gaan stemmen in het St-Aloysius Geel in Schuttershof. Vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen was dat nog het lokaal dienstencentrum Luysterbos. De inwoners van Bel zijn de enigen die naar een ander plek moeten bij de komende verkiezingen. Geel telt in totaal 33 stembureaus, verdeeld over vijf verschillende locaties.