De organisatie 11.11.11 hield op woensdag 23 oktober een opvallende actie in meerdere Vlaamse gemeenten. Door lokale standbeelden ‘monddood’ te maken met een knevel, vraagt ze aandacht voor Changemakers wereldwijd wiens stem echt onderdrukt wordt.  Het gaat om mensen die het verschil maken en met succes werken aan een sociaal en ecologisch rechtvaardige wereld. In 80 gemeenten over heel Vlaanderen kregen meer dan 350 beelden een opvallende boodschap.

Wie aan het standbeeld van Gezinsverpleging op de Markt passeerde, keek raar op. Er hing een knevel voor zijn mond en een bord rond zijn nek met de boodschap ‘Geef onze changemakers’ een stem. Met deze ludieke actie met een ernstige ondertoon trekt 11.11.11 de aandacht op het fenomeen changemakers. Dat zijn mensen die individueel of als trekker van een organisatie streven naar een duurzame en leefbare toekomst waar er voor iedereen plaats is. De 5 boegbeelden van de campagne zijn mensen uit het zuiden die vrouwen een stem geven, de democratie versterken via een radiostation, voor schone energie zorgen in hun land, de macht van oliebaronnen inperken of mensen na een oorlog nieuw perspectief geven.

Maar het werk wordt hen steeds moeilijker gemaakt. Wereldwijd komt de vrijheid van meningsuiting onder druk te staan. Bepaalde wetten maken het bijvoorbeeld moeilijker om ngo’s of vakbonden te registreren, om financiering te ontvangen of om activiteiten te organiseren. Kritische stemmen worden gebrandmerkt en gecriminaliseerd en ook het fysieke en digitale geweld neemt toe.

Het is deze krimpende ruimte van het middenveld die 11.11.11 aanklaagt. In het Zuiden, maar ook bij ons waar middenveldorganisaties minder bewegingsvrijheid hebben en minder steun krijgen. Voor 11.11.11 moeten changemakers een stem in het debat krijgen.

Op 1 week tijd gaven al meer dan 100 Gelenaars hun opmerkingen door op het nieuwe mobiliteitsplan voor het centrum van Geel. De visie en de circulatieplannen kun je nog tot 5 november bekijken en opmerkingen hier doorgeven. Na deze participatieperiode komt het al dan niet gewijzigde mobiliteitsplan voor de gemeenteraadscommissie in november. In december wordt het dan ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van Geel.

woensdag, 23 oktober 2019 10:49

Meerhout start snoeiwerken

De gemeente Meerhout geeft een gespecialiseerde firma de opdracht om op verschillende plaatsen op haar grondgebied bomen te snoeien, op stam te zetten, te knotten en te rooien. De werken maken deel uit van het drevenbeheerplan. Waarschijnlijk start  de aannemer met het snoeien en rooien van bomen vanaf 7 november in de volgende dreven : Dennenbos, Veedijk, Hepmansbossen, Lemmenshoefstraat, Weierstraat en Hovesteenseweg. Ook langs de Lindestraat en St. Barbarastraat/Kerkstraat gaan snoeiwerken uitgevoerd worden. In totaal gaan tijdens deze winter 30 bomen geveld omdat ze in te slechte staat verkeren. In de Lemmenshoefstraat zal een bomenrij van circa 100 meter volledig geveld en her aangeplant worden.

Dinsdagavond werden op de gemeenteraad de nieuwe concessievoorwaarden betreffende de uitbating van ’t Fortun in Groot-Vorst goedgekeurd. “Wij hebben bij de opstelling van de nieuwe concessie rekening gehouden met de opmerkingen van de vorige uitbaters”, legt schepen van Cultuur Gerda Broeckx uit.

Met de nieuwe voorwaarden krijgt de uitbater meer vrijheden. Zo zal ie de polyvalente zaal ‘Platina’ en de keuken zelf mogen beheren. Hierdoor kan men eten aanbieden en de cafetaria eventueel uitbreiden. Omdat het appartement uit de overeenkomst wordt geschrapt, wordt de minimum concessievergoeding ook verlaagd.

“De problemen die een duurzame uitbating bemoeilijkten, zijn bijgestuurd. Zo geven wij de nieuwe uitbater alle kansen om van ’t Fortun terug een rendabele zaak te maken”, besluit Gerda Broeckx. De concessievoorwaarden zullen zo snel mogelijk gepubliceerd worden. Bij interesse kan je best de gemeentelijke website in het oog houden.

Een man van 33 uit Kasterlee is op weg naar het assisenhof. Hij wordt verdacht van de moord op zijn Mexicaanse vriendin.  De raadkamer in Turnhout maakte het dossier over aan het parket-generaal.  De vrouw werd toen na de zoveelste ruzie doodgestoken in de woning van het koppel. De beklaagde bracht haar nog zelf naar het ziekenhuis in Herentals, maar tevergeefs. Hij werd in het ziekenhuis meteen in de boeien geslagen. Zes jaar eerder had de man al een voorwaardelijke gevangenisstraf van 10 maanden gekregen voor herhaaldelijk geweld tegen zijn partner. Ook na die veroordelingen gingen de ruzies voort.

Door werken aan de fietsostrade is de verbindingsweg tussen Rauwelkoven en Larumseweg afgesloten tot zaterdag 30 november. De verbindingsweg is normaal enkel toegankelijk voor fietsverkeer en plaatselijk verkeer. Er is een plaatselijke omleiding.

Wegens het aanhoudende succes wordt de tentoonstelling ‘Geel in de Tweede Wereldoorlog’ tot 10 november verlengd. De expo blijft elke vrijdag, zaterdag en zondag van 10u00 tot 17u00 gratis te bezichtigen. Wat mag je verwachten? Militaire objecten, van Duitse en geallieerde uniformen, tot een bijzondere handgranaat die zelf gevuld moest worden. Getuigenissen van Gelenaars over het dagelijks leven in bezettingstijd en de impact op hun kindertijd. Een overzichtsfilm met unieke beelden die de Slag om Geel in een groter geheel plaatst. Voor kinderen zijn er aangepaste opdrachten en een knutselwerkje in de vorm van een heuse Sherman-tank. Volwassenen kunnen nog meer duiding zoeken in de tentoonstellingsbrochure , het Jaarboek van het Geels Geschiedkundig Genootschap en de uitgave Septemberhelden . Ze worden in combipakket aangeboden aan de voordeelprijs van 40 euro.

dinsdag, 22 oktober 2019 10:36

Opruimactie weesfietsen aan station Olen

Weesfietsen en fietswrakken houden stallingsplekken bezet aan het station van Olen. Op dinsdag 12 november houdt De Sprong vzw een opruimactie. Zij halen onder aanwezigheid van de politie de weesfietsen aan het station weg. Onder een weesfiets verstaan we alle fietsen die langer dan drie weken onaangeroerd in de stalling blijven staan. Technische Dienstverlening haalt na de opruimactie de fietsen op en verkoopt ze later tijdens een openbare verkoop.

De Hooibeekhoeve op Ten Aard schafte een nieuwe zaaimachine en rotoreg aan. De zaaimachine is uitgerust met 24 zaairijen en naloopwieltjes, wat ervoor zorgt dat een landbouwer onder alle omstandigheden kan zaaien op een constante diepte. De combinatie met de rotoreg maakt bovendien dat de landbouwer in één keer het zaaibed kan maken en ineens ook kan zaaien.  Deze machines zorgen ervoor om te evolueren van een monocultuur met voornameliijk maïs naar een landbouw met verschillende teelten.

De extreme weersomstandigheden van de voorbije jaren lagen aan de basis van de keuze. Nu kunnen ook grasklaver en veldbonen, rietzwengras, die tegen droogte kan, of gewassen waarvan de opbrengst gegarandeerd is zoals voederbieten aan bod komen. Die nieuwe gewassen zorgen ervoor dat de nood aan kunstmest beperkt wordt, zodat er indirect veel minder CO2 geproduceerd wordt.

Voedergewassen vormen met 85% van het akkeroppervlak de belangrijkste gewassen in de provincie Antwerpen. Door gewassen afwisselend te telen, bevordert men de bodemvruchtbaarheid en als er een goede bodemvruchtbaarheid is, heb je minder bemesting en water nodig, aldus provinciaal gedeputeerde voor de landbouw Ludwig Caluwé van CD&V.  De financiering van de machines gebeurde via het Interreg Noord-West Europa - project Fabulous Farmers. Het project heeft als doel landbouwers te ondersteunen in de overgang naar een meer ecologische vorm van werken.

De stad Geel gaf zondag een subsidiecheque van 2332 euro aan de Molse missionaris Peter Gijs en zijn parochieteam in Venezuela. Met allerlei projecten ondersteunen zij de arme inwoners van de Venezolaanse stad Valle de la Pascua. De missionaris kreeg deze subsidie omdat men werkt rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Zo is er ondermeer een parochieapotheek, voedselbedeling, cursussen naai- en herstelwerk, familiebegeleiding en koken in sombere tijden. De projecten vinden plaats in de armenwijk 'La Concordia'. De missionaris mag jaarlijks op heel wat steun rekenen van de 'Vrienden van de kapel'. Dat zijn regelmatige bezoekers van de kapel aan Sas 7 in Geel en hebben als doel het sociaal contact onder de leden te bevorderen. Dankzij hen is er een groot Geels draagvlak voor het project.