maandag, 13 mei 2019 13:27

Groot-Vorst krijgt een koffertje vol dorpsideeën

Beoordeel dit item
(0 stemmen)
Gedeputeerde Kathleen Helsen overhandigt het eindrapport tijdens het slotevenement Veerkrachtige Dorpen in Groot-Vorst Gedeputeerde Kathleen Helsen overhandigt het eindrapport tijdens het slotevenement Veerkrachtige Dorpen in Groot-Vorst Provincie Antwerpen

Op zondag 12 mei vond in Groot-Vorst het slotevenement van Veerkrachtige Dorpen plaats. Een mooie afsluiter van een provinciaal participatietraject waarbij de inwoners mee nadachten over de leefbaarheid en toekomst van hun dorp. Belangrijkste realisaties zijn de oprichting van een dorpsraad en het dorpswinkelexperiment.

Een nieuw gemeentehuis en een nieuw dorpsplein: het aanzicht van Groot-Vorst, deelgemeente van Laakdal, is de voorbije jaren sterk veranderd. Voor het gemeentebestuur was het een logische volgende stap om er meer dynamiek in de gemeenschap te brengen en van Groot-Vorst weer een bruisend dorp maken met het dorpsplein als centrale ontmoetingsruimte voor nieuwe en oude bewoners. Laakdal schreef zich in voor het Veerkrachtige Dorpen-project van de provincie Antwerpen. Dat resulteerde in een participatietraject waarbij de inwoners mee de accenten konden bepalen en uitwerken. “Zo’n participatietraject is zeer succesvol, maar ook zeer intens voor inwoners én gemeentebestuur. Daarom is het interessant om te kiezen voor een externe partner met expertise die zich objectief kan opstellen en het dorp vanuit een breed helikopterperspectief kan bekijken. De Veerkrachtige Dorpen-aanpak van de provincie leent zich daar perfect toe,” stelt gedeputeerde voor Plattelandsbeleid Kathleen Helsen. Op dit moment begeleidt de provincie Antwerpen al acht dorpentrajecten. Nieuwe aanvragen lopen nog steeds binnen.

Een jaar geleden vond het eerste participatiemoment plaats in Groot-Vorst. Maar achter de schermen was het provinciebestuur toen al veel langer aan het werk. Gedeputeerde Helsen: “We brachten het dorp in kaart op basis van cijfermateriaal en namen interviews af bij een aantal spilfiguren in Groot-Vorst. Die grondige analyse bespraken we met het gemeentebestuur en samen stippelden we een vervolgtraject uit op maat van het dorp. Nu is ook dat gedeelte afgerond.”

Van bij de start van het participatietraject werd het dorpsleven een belangrijk thema. Door de toestroom van veel nieuwe inwoners lijkt de verbondenheid tussen de inwoners van Groot-Vorst verdwenen: oorspronkelijke en nieuwe inwoners kennen elkaar niet en komen zelden met elkaar in contact. Tijdens de participatiemomenten werd gezocht naar haalbare oplossingen. Zo werd er gevraagd aan de verenigingen om dorpsactiviteiten voor iedereen te organiseren en zich meer open te stellen voor nieuwe inwoners. “De grootste verandering is de oprichting van een heus dorpscomité,” glundert de gedeputeerde. “Voor onze provincie is zo’n dorpscomité best een opvallend fenomeen. Weinig dorpen werken er al mee. Nochtans heeft het veel potentieel. Het geeft de inwoners zelf de sleutel in handen om ook na dit traject de uitdagingen in hun dorp aan te pakken.”

Een andere behoefte die uitdrukkelijk naar boven kwam uit de bevraging is het gebrek aan een dorpswinkel. Op zoek naar een oplossing kwamen verschillende inspirerende voorbeelden op tafel en werden een aantal experten uitgenodigd om met de inwoners in dialoog te gaan. “Uiteindelijk kwam de oplossing uit onverwachte hoek.” vertelt Kathleen Helsen nog. “Eén van de sprekers legde de link met het LEADER-project ‘aFAIR.local’ van ONS en het Steunpunt Korte Keten. Door mee in dat project te stappen kan Groot-Vorst binnenkort experimenteren met een alternatieve dorpswinkel, waar ook de lokale voedselproducenten bij betrokken zijn.

Lees 156 keer